Erasmus + kursi Itālijā

00CE617B-7072-438C-8E86-BC5F56638944
00CE617B-7072-438C-8E86-BC5F56638944
No 15.05-21.05.2022. gadā Stāķu pamatskolas pedagogi Aiva Aleksandrova un Renāte Kozāne devās Erasmus + projekta izglītības kursos „ Special needs and inclusive education, the Italian expierence of overcoming segregation,” Itālijā, Palermo.

Mācību mobilitātes Turcijā

IMG_5315
IMG_5315
No 13. – 19.05. Stāķu pamatskolas skolēni Roberts Ameļčenko, Matīss Akmentiņš (4.klase), Marta Kuprovska (6. klase) un Patrīcija  Nate Borisanova(7. klase), skolotājas Ilze Putne un Marita Mūrniece piedalījās Erasmus + projekta “Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā” aktivitātēs Turcijā, Izmirā Talatpasa pamatskolā.

Vizīti iesākām ar Izmiras apskati, kas ir trešā lielākā Turcijas pilsēta. Tā atrodas Turcijas rietumos pie Egejas jūrasIzmiras līča. Pabijām Izmiras Dabas parkā, baudījām silto laiku, peldoties āra baseinā un ļāvāmies Atrakciju parka elpu aizraujošajām aktivitātēm.

Mozaīku nodarbības

DSC_0040 copy
DSC_0040 copy
Maija sākumā skolā viesojās un nodarbības vadīja eksperte- mozaīku māksliniece Linda Riņķe no Spānijas. Nodarbībās piedalījās visi 1.-3.klašu skolēni, interesenti no 4.-9.klases, Mākslas pulciņu dalībnieki, skolotāji un skolēnu vecāki. Nodarbību laikā tika veidoti dažādu formu ziedi, glezniņas, mandalas, krūžu, glāžu un sveču palikņi, puķu podi un spoguļu rāmji. Darbi tika veidoti pikseļmākslas un trenkadis (trencadis) tehnikās. Linda mūs iedvesmoja, radīja sajūtu, ka paši esam mākslinieki, tādēļ iegūtās zināšanas un prasmes izmantosim arī turpmāk.

Aptauja par skolēnu interesēm

The-6-Benefits-Of-Using-Surveys
The-6-Benefits-Of-Using-Surveys
Viens no Erasmus+ projekta mērķiem ir skolēnu talantu attīstība. Lai noskaidrotu 3.-6.klases skolēnu intereses un viņu vecāku viedokli, skolas vadības un skolotāju grupa izstrādāja aptaujas anketas. Aptaujā tika noskaidrota skolēnu interese par četrām jomām: dabu, tehnoloģijām, tēlotāja mākslu un lietišķo mākslu.

Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā.

Stāķu pamatskolai 2021. gada Erasmus+ konkursā tika apstiprināts akreditēto mobilitāšu projekts skolu izglītības skolēnu un personāla mobilitātei (aktivitāte KA121-SCH), tā realizēšanai piešķirot finansējumu 21724,00 EUR vērtībā.

Iesniedzot akreditāciju, skolā ir izvirzīti trīs galvenie mērķi:

 • mērķtiecīgs alternatīvo metožu pielietojums, integrējot skolēnus ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem vispārizglītojošā skolā;
 • talantu diagnosticēšanas sistēmas izveidošana un padziļinātu mācību kursu organizēšana talantīgiem bērniem
 • latviskās kultūridentitātes saglabāšana, stiprināšana un popularizēšana.

Mērķus ir paredzēts sasniegt turpmāko piecu gadu laikā, īstenojot Erasmus+ 1. pamatdarbības mobilitātes pasākumus.

Erasmus+ programmas mācību mobilitātē var īstenot 3 veidu aktivitātes skolēniem:

 • skolēnu grupas mobilitāti;
 • skolēnu īstermiņa mācību mobilitāti;
 • skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāti

UN

3 veidu aktivitātes personālam (skolotājiem, skolu vadītājiem, kā arī citiem nepedagoģiskiem ekspertiem un skolu izglītības personālam):

 • kursi un apmācības;
 • ēnošana darbā;
 • norīkojumi mācīšanai

UN

citas atbalstāmās aktivitātes:

 • ekspertu uzņemšana;
 • skolotāju uzņemšana praksē;
 • sagatavošanas vizītes.

Projekts “Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā” (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000006986) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.