Skolēnu pašpārvalde

Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

2023./ 2024. mācību gadā

DOKUMENTI:

SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES PLĀNS 2023./2024 m.g.

 

Pašpārvalde
Pašpārvalde