Pieejamības rīki

Skolēnu pašpārvalde

Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

2022./ 2023. mācību gadā

Pašpārvalde
Pašpārvalde