Skolas karogs

Skolas Karogs


karogs2 202x3001996. gada 1. septembrī Gulbenes evaņģēliski luterāniskās draudzes mācītājs Harijs Grigals iesvētīja skolas karogu. Toreizējā direktores vietniece Astrīda Vilciņa mums pastāstīja, ka karogu audušas tautas lietišķās mākslas studijas „Sagša” dalībnieces un tajā ir ieausti mūsu novadnieka latviešu ornamenta meistara Jūlija Madernieka veidotie raksti.
Stāķu pamatskolas karogā ieaustie raksti balstās uz Dieva zīmi un krustiņu. Dieva zīmei ir ļoti liela simboliskā jēga, tā piesaista dievišķos un radošos spēkus. Mūsu senči pret Dievu vienmēr ir izturējušies ar lielu godbijību. Krustiņam tautas ticējumos ir piedēvēta sarga, svētības un laimes nesēja nozīme. Karogs tiek ņemts līdzi arī pasākumos ārpus skolas, īpaši lepni IX Vislatvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienā karogu nesa mūsu skolas tautisko deju kolektīvu dejotāji.
2007. gadā tika izstrādāti skolas karoga izmantošanas noteikumi.