Skolas dziesma

Skolas dziesma

„Brīnumzemē, brīnummājā dzīvo brīnumzēns

Un katru dienu vismaz vienu brīnumu viņš redz.

Jo viņa acis platās006 300x224

Dieva pasaulē skatās, – skatās brīnumzemē.

 

Brīnumzemē, brīnummājā dzīvo arī tu,

Un katru dienu vari redzēt īstu brīnumu,

Jo tavas acis platās,

Dieva pasaulē skatās, – skatās brīnumzemē.

 

Tu dzīvo brīnumzemē un vēl nezini to,

Bet tomēr katru dienu brīnumus piedzīvo,

Jo viņa acis platās

Dieva pasaules skatās – skatās brīnumzemē. ”

 

Šie skolas dziesmas vārdi pāršalc zāli daudzos pasākumos. Mēs esam lepni, ka mūsu skolai ir sava „Brīnumzeme”. Tā mūsu skolu pārvērš par pasaku īstenību. Šis brīnumzēns, kurš minēts dziesmā, mājo mūsu sirdīs un gaida, lai arī mēs spētu redzēt brīnumu. Ir tik jauki apzināties, ka arī tu esi daļiņa no šīs pasaules, kuru uzbur brīnumzēns. Šo skolas simbolu – mūsu dziesmu – ikdienā grūti saskatīt, bet, ja mēs ticam, tad spējam to sajust.
Skolas direktore, būdama mūzikas skolotāja, pakāpeniski izloloja šo ideju par skolas dziesmu jau no 1998. gada, kad viņa kļuva par Stāķu pamatskolas direktori. Tagad Arņa Miltiņa sacerēto „Brīnumzemi” zina un dzied ne tikai skolēni un skolotāji, bet arī mūsu vecāki, kuri bieži apmeklē skolas pasākumus.