Skolas svečturis

Skolas svečturis

032 300x225Svečtura autors Kārlis Jansona kungs 1999. gada 17. decembrī Ziemassvētku pasākumā vēstīja skolēniem par svečturī ielikto ornamentu ideju. Zvaigznīte mūs visus pulcina kopā un rāda ceļu, kurp ejams, ozolītis vēlē daudz laimīgus gadus, jumis šiem gadiem dod darbu un auglību, skujiņa uztur dzīvību, veselību un mūsu darbus svētī krustu krusts. Gudrības zīme norāda, ka visam pāri lido doma. 7 svecītes simbolizē septiņas nedēļas dienas. Skolā mācījās mākslinieka mazdēls, tāpēc Stāķu skola viņam sevišķi tuva. Svečturī saglabāts pūcītes kā gudrības simbola attēls. Pats svečturis simbolizē gadsimtu miju, tajā iekalts skaitlis 2000. Vai mēs apzināmies, ka esam īpaši izredzēti ar to, ka mums bija iespēja piedzīvot gadsimtu miju? Arī tad, kad mūsu vairs nebūs, svečturis vēstīs par šo notikumu.
Svečturis tiek iedegts svinīgos pasākumos, piemēram, valsts svētkos, piemiņas brīžos, uzņemot ciemiņus.