Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Elija Tiltiņa

Logopēde Ligita Lapsa 

Izglītības psihologs Una Tilgase (pirmdienās no plkst 9:00 – 12:00)

Speciālais pedagogs Aija Pluša (sadarbībā ar Gulbenes novada IP)

Karjeras konsultants skolā Renāte Kozāne

Pedagoga palīgi Renāte Kozāne,  Zinta Vēciņa, Inese Socka, Elija Tiltiņa