Pieejamības rīki

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Elija Tiltiņa

Logopēde Ligita Lapsa (pirmdienās, otrdienās)

Logopēde Daiga Kalinka (1-2x mēnesī, darba grafiku skat. Pasākumu plāns)

Izglītības psihologs Līga Amosova (1-2x mēnesī, darba grafiku skat. Pasākumu plāns)

Speciālais pedagogs Aija Pluša

Karjeras konsultants skolā Inese Bodunova

Pedagoga palīgi Renāte Kozāne,  Helēna Kluce, Inese Socka, Dace Auzāne