Sporto visa klase

Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots, atbilstoši Latvijas Olimpiskās komitejas misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.

PROJEKTA MĒRĶIS:

Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu. Pakāpeniski palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu. Pilnveidot projekta metodisko programmu.

DALĪBNIEKI: Izglītības iestāžu 3.,4.,5. un 6.klašu skolēni

NORISES LAIKS: Septembris – Maijs

PROJEKTA PROGRAMMA:

Projekta ietvaros skolēniem notiek 3 (trīs) fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā:

- 1 (viena) – futbola elementu apmācība;

- 1 (viena) – stājas uzlabošanas un vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbība;

Izvēles nodarbība:

- 1 (viena) – peldēšanas nodarbība (sadarbībā ar Olimpiskajiem centriem vai pašvaldības teritorijā esošajiem peldbaseiniem; pie kam, ja šāda rīcība ir ekonomiski un metodiski pamatota, par pašvaldības līdzekļiem iespējams izmantot arī blakus esošajās pašvaldībās izvietotos peldbaseinus);

vai

- 1 (viena) – nodarbība svaigā gaisā.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:

  • Nodrošina LOK, izglītības iestādes un pašvaldības, reģionālie Olimpiskie centri, Latvijas Futbola federācija, veikalu tīkls “Sportland”, SIA “Latvijas Mobilais telefons”, SIA “LDz Cargo” un citi piesaistītie partneri un atbalstītāji;
  • Starptautiskās Olimpiskās komitejas programma “Solidaritāte”;
  • Projektu līdzfinansē LR Izglītības un zinātnes ministrija.

Stāķu pamatskola iesaistās projektā “Sporto visa klase” kopš 2016./17.m.g.

2018./19.m.g. “Sporto visa klase” kustībai pievienosies vēl 23 Stāķu pamatskolas 2.-3.klases skolēni.

 

SAISTĪTIE RAKSTI: 

PROJEKTA "SPORTO VISA KLASE" 7.SEZONAS ATKLĀŠANA

"SPORTO VISA KLASE" STĀĶU PAMATSKOLĀ 

STĀĶU PAMATSKOLA STARTĒ PROJEKTĀ "SPORTO VISA KLASE

 

Koordinators:

Aina Rubene

26394580