Aktivitātes

Īpašais mācību gada iesākums

 

Realizēts  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Sateka” un Lauku atbalsta dienesta Gulbenes novada domes projekts “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Nr. 2016/AL05/1/A019.22.01./11).

Aktu zāle, kur satiekas, dejo un  dzied  Stradu pagasta ļaudis, Stāķu pamatskolas skolēni, līdz ar jauno mācību gadu ieguvusi mūsdienīgu veidolu. Projekta ievaros atjaunotas zāles sienas, nomainītas konstrukcijas, grīdas segums skatuvei, Uzstādīti funkcionāli podesti un krāsmaiņu prožektori.

Uzsākot jauno darba cēlienu, Stāķu pamatskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļas pārstāvji svinīgi atklāja atjaunoto zāli.   Sagaidot Latvijas gadadienu,  Stradu pagasta pašdarbības kolektīvi, izglītības iestāžu interešu pulciņi apvienosies dziesmās, dejās, lai kopīgi   ieskandinātu un iedimdinātu jauno telpu.

Līdz ar projekta realizāciju, ir radītas jaunas iespējas kultūras pasākumu, sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā Stāķu pamatskolas aktu zālē. Nodrošināti labvēlīgi apstākļi interešu izglītības pulciņu un amatiermākslas kolektīvu darbībai laukos. Uzlabots Stradu pagasta kultūras centra un Stāķu pamatskolas aktu zāles tehniskais stāvoklis. Atjaunotā zāle ir funkcionāla un atbilst mūsdienu estētikas un drošības prasībām.  Lai to novērtējam un saudzējam!

Šajā pasākumā laikam bija iespēja satikt vairāku profesiju pārstāvjus un dzirdēt viņus, nekā dažkārt visa mēneša laikā. Pirmkārt, par savām iecerēm, izdošanos un veiksmēm mums pastāstīja arhitekte, pateicoties kurai mēs ikdienā skatām un priecājamies par mūsu aktu zāli. Par sava darba aktualitātēm dalījās arī celtnieks-būvuzraugs. Savukārt 1.septembra pasākumu krāšņu un interesantu darīja Stradu pagasta aktiermākslas studijas dalībniece.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "38695528755" not found (invalid ID)"

Ventspils stikla pūtēji.

Septembrī mūsu skolā viesojās Ventspils stikla pūtēji, un, lai iepazītos ar šīs retās profesijas prasmēm, zālē bija sapulcējušies 1.-4. klašu skolēni. Meistars Andrejs Virbulis uzsāka stāstījumu par stiklu un stikla izstrādājumiem, kurus Ventspils stikla pūtēji izgatavo.

Stikla figūriņu veidošanai tiek izmantots Venēcijā ražots Murano stikls. Stikla galvenā sastāvdaļa ir kvarca smiltis. Daudzkrāsainos toņus iegūt, izmantojot dažādu metālu piejaukumus. Uzņēmuma meistari stikla kausēšanai izmanto apmēram 2000 grādu karstu gāzes liesmu, kuras ietekmē stikls sāk kust un kļūst plastisks. Veidošanai visbiežāk izmanto krāsainus stikla stienīšus, kurus kausējot kopā un piepalīdzot ar palīginstrumentiem, piemēram, pinceti, top stikla figūriņas.

Kamēr meistars runāja ar audzēkņiem, par labākajām atbildēm piešķirot balvas stikla rotiņas Artūrs Virbulis izgatavoja stikla sunīti. Stikla brīnumu rašanās vieta ir Ventspils. Tur 2000. gadā uzņēmuma idejas autoram radās vēlme ar stiklu strādāt radoši, un uzzinot, ka šo mākslu var apgūt  Krievijā viņš devās mācīties.  Arods ir ļoti interesants, bet grūts, jo prasa lielu pacietību un koncentrēšanos.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "25721223198" not found (invalid ID)"

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "27814499969" not found (invalid ID)"

Leļļu teātra aktieris

      6. novembrī, pirms leļļu teātra “Pīlēns Tims” Hermaņa Paukša izrādes “Vilks, kurš rija grāmatas”, aktieris mums pastāstīja par savu profesiju. Aktieris, mums tuvāk pastāstīja kā top leļļu izrādes. Tāpat kā lielā teātrī aktieriem ir mēģinājuma process, arī leļļu teātra aktierim ir jāstrādā un jāmācās kustināt lelles, kas neesot viegli!Aktieris mums pastāstīja, kā top leļļu izrādes. Tāpat kā lielajā teātrī, aktieriem ir mēģinājuma process. Viņš stāstīja, ka leļļu teātra aktierim vajag būt gan labam aktierim, gan pārvaldīt leļļu mākslu. Lelle ir instruments. Nepietiek tikai parādīt lelli. Leļļiniekam jābūt kā pianistam, kas dzīvo mūzikā, lai viņa lelle, viņa instruments spēlētu. Tāpēc ir jāpārvalda šī instrumenta tehnika.

Visiem ļoti patika izrāde, kura veidota pēc Hermaņa Paukša stāsta motīviem ar Jura Babra režiju. Šis stāsts par dauzonīgo vilcēnu, kuram negribas mācīties. Savas nezināšanas dēļ viņš iekuļas nepatikšanās. Skolēni centās līdzdarboties, proti, aplaudēt, atbildēt uz personāžu jautājumiem, vērtēt.

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "38695571945" not found (invalid ID)"

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "25721233218" not found (invalid ID)"

Interesantā ekskursija

 

 Mācību ekskursijas mērķis un īss apraksts:

Mērķis: Apmeklējot izklaides parku “Avārijas brigāde”, baudīt piedāvātās izklaides un mēģināt izprast, kādu profesiju pārstāvju sadarbības rezultātā, tapis šis parks.

Apraksts: izklaides parku apmeklēja 1.-4. klašu skolēni. 1. klases skolēni parku iepazina kopā ar klases audzinātāju. 2.-4. klašu skolēni pie ieejas saņēma karti un, vadoties pēc tās, apmeklēja visas  izklaides stacijas un radošās darbnīcas. Parkā vietu atraduši arī daudzi latviešu autoru pasaku tēli.

 Iegūtais:

ü  turpina mācīties orientēties apkārtnē ar kartes palīdzību;

ü  nostiprina prasmes organizēt un plānot savu laiku;

ü  formulē priekš sevis, kas man patīk, kas ne tik ļoti;

ü  mācās objektīvi novērtēt savas spējas un varēšanu, jo procesa laikā izstāties nav iespējams;

ü  saprot, cik svarīgi ir prast sadarboties, būt izpalīdzīgam un saprotošam;

ü  izklaides laikā vēro parka iekārtojumu un mēģina sev nosaukt to profesiju pārstāvjus, kas piedalījušies (vai to dara vēl joprojām) tā izveidē, lai audzinātāja stundas laikā spētu piedalīties diskusijā par šo tēmu;

ü  pārliecinās, ka arī lauku apvidū pastāv ienesīga biznesa iespējas;

ü  mācās lietderīgi tērēt savus līdzpaņemtos finansiālos līdzekļus.

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "25721252798" not found (invalid ID)"

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "24724132827" not found (invalid ID)"

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "25721437278" not found (invalid ID)"

  

Noderīgas interneta vietnes

https://www.prakse.lv
Nacionālā izglītības iespēju datu bāze - https://www.niid.lv
https://www.profesijupasaule.lv
Valtsizglītības attīstības aģentūra - https://www.viaa.gov.lv

Europass dokumenti - https://europass.cedefop.europa.eu/lv/dokuments

Nodarbinātības Valts aģentūras sadaļa karjera - https://www.nva.gov.lv/karjera/

Video materiāli par karjeru un profesijām

 1. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2012 - https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI
 2. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2013 – https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU
 3. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2014 – https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4
 4. Filma par karjeras veidošanu «Zaļais Pipars». RTU, 2015 – https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw
 5. Īsfilmas par profesijām – “Zili brīnumi”  -  https://www.youtube.com/user/JUMPstudioLATVIA/videos

Pieejamie materiāli skolotājiem

 1. Karjeras izglītība skolā/ Pieredze 2009  (2010) Rīga: Valsts Izglītības attīstības aģentūra – http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 2. Metodiskie ieteikumi „ Karjeras izglītība 7. - 9. klasei.  Skolotāju rokasgrāmata ( ESF, prof.izgl. attīstības aģentūra, 2006. – http://www.viaa.gov.lv/files/news/722/karjeras_izgl_7_9_klaseee.pdf
 3. Metodiskie materiāi klašu audzinātājiem –

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/klasu_audzinatajiem/

 1. Karjeras izglītības informatīvie materiāli – http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/konferencu_materiali/

Interneta resursi, kuri saistīti ar karjeras izglītību

 1. Lielākais karjeras portāls Latvijā – https://www.prakse.lv/
 2. Nacionālā izglītības iespēju datu bāze – http://www.niid.lv/
 3. Virtuāla profesiju pasaule – http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
 4. Valsts izglītības attīstības aģentūra - http://viaa.gov.lv/lat/

Skolotājiem - http://viaa.gov.lv/lat/macibspeki/merkgrupas_skolotaji/

Skolēniem - http://viaa.gov.lv/lat/skoleni/skoleni/

 1. Nodarbinātības valsts aģentūra - http://www.nva.gov.lv/
 2. Karjera - http://www.nva.gov.lv/karjera/
 3. Profesiju aprakstu katalogs/ profesiju standarti un profesiju klasifikators - http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&mid=118
 4. EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls. profesionālā izglītība; profesiju standarti – http://euroguidance.eu/
 5. Interešu un prasmju noteikšanas testi, darba tirgus un karjeras izvēles gids (eng.) - http://www.occupationsguide.cz/en/

 

Gulbenes novada Karjeras diena

4.-12. klašu skolēniem

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "40040102235" not found (invalid ID)"
Lai palīdzētu Gulbenes novada skolu vecāko klašu jauniešiem izzināt dažādas iespējas turpmākās izglītības ceļam gan augstākās, gan vidējās, gan vidējās profesionālās izglītības līmenī un jaunāko klašu skolēniem interaktīvā veidā iepazīt profesiju pasauli, 29.martā no plkst.10.00 Gulbenes kultūras centrā notiks Gulbenes novada Karjeras diena. 

Skolu interaktīvajos-informatīvajos stendos katram jaunietim tiks piedāvāta iespēja gūt informāciju un radīt savu karjeras portfolio, rakstiski atbildot uz jautājumiem, ko mācību iestādes būs sagatavojušas. Jau šobrīd zināms, ka skolu “tirdziņā” piedalīsies Valmieras tehnikuma, Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Rīgas Stradiņa universitāte, Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas, Lejasciema vidusskolas, Lizuma vidusskolas pārstāvji. Izglītības iestāžu saraksts vēl tiek papildināts, un pasākumā tiks piedāvāti ne mazāk kā 15 mācību iestāžu interaktīvie stendi. Zināms, ka būs arī Gulbenes novada jauniešu centru piedāvājums neformālās izglītības un Eiropas Brīvprātīgā darba jomā.

Savukārt 4.-6.klašu skolēniem organizēsim komandu darbošanos 15 radošās un interaktīvās darbnīcās, izzinot profesijas un kopā radot savai komandai „karjeras picu”. Bērniem būs iespēja iepazīt mediķa, režisora, programmētāja, galdnieka, tērpu dizainera, sporta trenera, policista, vetārsta un citas profesijas, praktiski un aktīvi darbojoties, iedzīvojoties šīs profesijas pasaulē un apzinot tās plusus un mīnusus.

Pasākuma noslēgumā paredzēti mazi un lieli iepriecinājumi. Viens no tiem –iepazīšanās un sarunas ar Ogres jauniešu grupu “Santehniķi”, kuri muzicē uz reālām santehnikas caurulēm.

                 

                Vecāki, pedagogi, jaunieši! Aiciniet savus jauniešus, bērnus, skolēnus, draugus rast sevī motivāciju atnākt, atbraukt, piedalīties, vaicāt, taujāt, izzināt, uzzināt, baudīt, piedzīvot un izdzīvot. Kas zina – varbūt tieši šeit kādu gaida viņa liktenīgais un īstais karjeras pagrieziens vai sava ceļa virziena sākums vai turpinājums.

PieteikšanāsŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2018.gada 19.martam.

Plānotā pasākuma norise:

 • plkst.10.00-12.00 aktivitātes Gulbenes novada lauku skolu 7.- 12. klašu, Gulbenes vakara (maiņu) vidusskolas un Gulbenes sākumskolas 4.-6. klašu skolēniem;
 • plkst. 12.00-12.30 kinologu ar dienesta suņiem paraugdemonstrējumi;
 • plkst.12.30-14.30 aktivitātes Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 7.- 12. klašu un Gulbenes 2. vidusskolas 4.-6. un 7.- 12. klašu skolēniem.

Aktivitātes organizētas projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Nr. 8.3.5.0./16/I/001.

Attēls

Jolanta Zirne, 
pedagogs, karjeras konsultants Gulbenes novada domē

 

Stāķu pamatskolā viesiejas uzņēmums "ZIB tekstils"

 

Stāķu pamatskolas skolēniem bija lieliska iespēja tikties ar uzņēmuma "ZIB tekstils" galveno dizaineri Līvu Liniņu un vienu no uzņēmuma idejas radītājām Irēnu Andrejevu. Tikšanās laikā Līva pastāstīja par sevi, savu ceļu līdz uzņēmumam "ZIB tekstils" un par iemaņām, kas tika attīstītas ceļā uz savu sapņu darbu. Dizainere skolēniem deva arī noderīgus padomus izvēloties izglītības iestādes un nākošās darba vietas, kā arī iedrošināja pieņemt izaicinājumus, kas liek iemācīties ko jaunu.

"Apģērbu zīmola ZIB* ideja ir ielikt mazliet mākslas ikdienas apģērbā. Katrs apģērbs tiek radīts ar rokām ZIB* darbnīcā Rīgā, tādēļ tā izstrāde parasti norit 3 - 7 darba dienas. Iespēju robežās, pasūtījumiem cenšamies atrast individuālu pieeju, piedāvājot pielāgot apģērba izmēru un garumu. Sazinieties ar mums un centīsimies palīdzēt!

ZIB* piedāvā ērtus un oriģinālus trikotāžas apģērbus, kā arī košus aksesuārus. Apdrukās atdzīvojas mūsu zīmējumi un gleznojumi, tāpēc katrs apģērba gabals ir atšķirīgs un unikāls ar savu smalko krāsu toni vai pilieniem audumā."

Tikšanās otrajā daļā skolēniem bija iespēja izmēģināt, kā tas ir - veidot dizainu apģērbam sietspiedes tehnikā. Skolēni varēja izvēlēties krāsu salikumus, dažādu rakstu sietus un apdrukāt līdz paņemtos apģērbus. Dažiem tapa krāsaini krekliņi, citiem sapņaina gultas veļa. 

Paldies uzņēmuma "ZIB tekstils" darbiniecēm par atsaucību  un iesaistīšanos šajā pasākumā.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"