Skolotāji

Stāķu pamatskolas pedagogi 2023./2024. mācību gadā:

Diāna Šķēla – skolas direktore, sociālās zinības 7. - 9. kl.;

Elēna Obrumāne – direktores vietniece izglītības jomā, Latvijas un pasaules vēsture 7. – 9. kl.;

Inese Bodunova1. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla 1.klasē, vēsture un sociālās zinības 5. - 6. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Marita Mūrniece - 2. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības 2.kl., angļu valoda 1.- 3. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja, 5. – 9. kl. kora vadītāja;

Aiva Aleksandrova - 3. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības, 3. kl., ģeogrāfija 7. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Dace Auzāne - 4. klases audzinātāja, latviešu val., literatūra, matemātika, vizuālā māksla, dabaszinības, sociālās zinības un vēsture, dizains un tehnoloģijas 4. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Megija Krista Strautmane5. klases audzinātāja; mūzika 1. - 9. kl., teātra māksla 6. un 9.klasē, 1. – 4.kl. kora vadītāja, skolēnu pašpārvaldes konsultants;

Jolanta Kuprovska6. klases audzinātāja; lietvede;

Aina Rubene7. klases audzinātāja, sports un veselība 1. – 9. kl.;

Ilze Putne8. klases audzinātāja, angļu valoda 5. – 9. kl.;

Sarmīte Sukure – 9. klases audzinātāja, matemātika 6. – 9. kl.;

Maruta Blumberga – latviešu valoda, literatūra 7. – 9. kl.;

Sanita Dreimane - latviešu valoda, literatūra 5. – 6. kl., matemātika 5.kl., teātra pulciņa vadītāja;

Mudīte Rubene – angļu valoda 4.kl., krievu valoda 4. – 9. kl.;

Arvīds Dane - mājturība un tehnoloģijas 5. – 9. kl., datorika 8. – 9. kl.;

Ligita Lapsa - vizuālā māksla 5. – 9. kl., dizains un tehnoloģijas 5. – 9. kl., logopēds, mākslas pulciņa vadītāja;

Lāsma Štāle - vizuālā māksla 2., 3.kl., dizains un tehnoloģijas 2.klasē, mākslas pulciņa un vides izglītības pulciņa vadītāja 1.-4. kl.;

Renāte Kozāne - karjeras konsultants, pedagoga palīgs;

Inese Socka – bibliotekāre, pedagoga palīgs;

Mihails Kosinovs – fizika 8. – 9.kl., inženierzinības 7. kl., robotikas pulciņa vadītājs;

Dina Viļuša – dabaszinības 5. - 6. kl., bioloģija 7. – 9. kl., ķīmija, ģeogrāfija 8.-9.kl. un vides izglītības pulciņa vadītāja 5. – 9. kl.;

Ilva Bērziņa - datorika 4. - 7. kl.;

Zinta Vēciņa – pedagoga palīgs;

Elija Tiltiņa - sociālais pedagogs, pedagoga palīgs;

Laura Rubene – pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs;

Zaiga Mangusa – tautiskās dejas;

Reinis Felders – fitnesa treneris, sporta spēļu pulciņa vadītājs 5. – 9. kl.;

Jānis Stībelis - sporta spēļu pulciņa vadītājs 1. – 4. kl.

sk_6553_22
sk_6553_22