Pieejamības rīki

Skolotāji

Stāķu pamatskolas pedagogi 2022./2023. mācību gadā

 

Diāna Šķēla – skolas direktore, 9. klases audzinātāja, sociālās zinības 7., 8. kl.;

Elēna Obrumāne – direktores vietniece izglītības jomā, Latvijas un pasaules vēsture 7. – 9. kl., sociālās zinības 9. kl.;

Marita Mūrniece - 1. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības 1.kl., mūzika 1., 3. kl., angļu valoda 1., 2. klasē, pagarinātās dienas grupas skolotāja, kora vadītāja;

Aiva Aleksandrova - 2. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības, 2. kl., dabaszinības 5. - 6. kl., ģeogrāfija 9. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Dace Auzāne - 3. klases audzinātāja, latviešu val., matemātika, vizuālā māksla, dabaszinības, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas 3. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Inese Bodunova4. klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra, matemātika, dabaszinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla 4.klasē, vēsture un sociālās zinības 4. - 6. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Jolanta Kuprovska – 5. klases audzinātāja; lietvede;

Aina Rubene – 6. klases audzinātāja, sports un veselība 1. – 9. kl., skautu un gaidu vienības vadītāja;

Ilze Putne7. klases audzinātāja, angļu valoda 3. – 9. kl.;

Sarmīte Sukure8. klases audzinātāja, matemātika 6. – 9. kl.;

Maruta Blumberga – latviešu valoda, literatūra 7. – 9. kl.;

Jolanta Zirne - latviešu valoda, literatūra 5. – 6. kl., teātra pulciņa vadītāja un karjeras konsultants;

Helēna Kluce – bibliotekāre, pedagoga palīgs;

Ligita Lapsa - vizuālā māksla 5. – 9. kl., dizains un tehnoloģijas 5. – 9. kl., logopēds, mākslas pulciņa vadītāja;

Lāsma Štāle - vizuālā māksla 1., 2.kl., dizains un tehnoloģijas 1.klasē, mākslas pulciņa un vides izglītības pulciņa vadītāja;

Megija Krista Strautmane – mūzika 2., 4. - 9. kl., teātra māksla 5., 6. un 9.klasē;

Mudīte Rubene – krievu valoda 4. – 9. kl.;

Arvīds Dane - mājturība un tehnoloģijas 5. – 9. kl., datorika 8. – 9.kl.;

Mihails Kosinovs – matemātika 5.kl., fizika 8. – 9.kl., inženierzinības 7. kl., robotikas pulciņa vadītājs;

Ingrīda Jasinska – ģeogrāfija 7., 8.kl., bioloģija 7. – 9. kl.;

Nataļja Baltace - ķīmija 8. – 9. kl.;

Ilva Bērziņa - datorika 4. - 7. kl.;

Inga Stonka - internāta skolotāja;

Inese Socka, Renāte Kozāne, Zinta Vēciņa – pedagoga palīgi;

Elija Tiltiņa - sociālais pedagogs, pedagoga palīgs;

Zaiga Mangusa – tautiskās dejas;

Reinis Felders – fitnesa treneris, sporta spēļu pulciņa vadītājs 1. – 9. kl.