Konsultāciju grafiks

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJAS
STĀĶU PAMATSKOLĀ
2021./2022. MĀCĪBU GADĀ
     
Skolotāja vārds, uzvārds Mācību priekšmets, klase Konsultāciju laiki
Elēna Obrumāne vēsture, sociālās zin. piektdienās 13.55 - 14.30
Inese Bodunova 3. klase ceturtdienās 8.10 - 8.45, piektdienās 8.10 - 8.45
  5., 6. klase otrdienās 8.30 - 8.45
Mudīte Rubene krievu valoda trešdienās 14.45 - 15.30
Marita Mūrniece 4. klase, mūzika trešdienās 14.00 -14.40, ceturtdienās 13.10 - 13.45
Aina Rubene sports pirmdienās 18.30 - 19.20, ceturtdienās 8.00 - 8.40
Ilva Bērziņa datorika otrdienās 8.15 - 8.45
Ingrīda Jasinska ģeogrāfija, bioloģija ceturtdienās 15.30 - 16.10
Nataļja Baltace ķīmija pirmdienās 8.30 - 8.45
Mihails Kosinovs fizika, soc.zin., inženierz. trešdienās 15.20 - 15.40
Ligita Lapsa vizuālā m., mājt./tehn. trešdienās 8.10 - 8.40, piektdienās 8.10 - 8.45
Sarmīte Sukure matemātika, 5. - 8. klase trešdienās 15.30 - 16.10, piektdienās 13.50 - 14.10
  9. klase pirmdienās 8.10 - 8.50
Maruta Blumberga latviešu val., literatūra:  
  5. klase otrdienās 14.40 - 15.00
  6. klase pirmdienās 8.20 - 8.50
  7. klase trešdienās 8.10 - 8.25
  8. klase piektdienās 14.00 - 14.20
  9. klase piektdienās 8.10 - 8.35
Ilze Putne angļu valoda pirmdienās 14.50 - 15.20, otrdienās, 8.20 - 8.45 un 14.00 - 14.30
Dace Auzāne 2., 4. klase trešdienās 8.10 - 8.45, piektdienās 8.05 - 8.45
Edmunds Drīliņš mājturība/tehnoloģijas piektdienās 8.20 - 8.50
Megija Krista Strautmane mūzika otrdienās 14.20 - 15.05
Aiva Aleksandrova 1. klase trešdienās un ceturtdienās 8.00 - 8.40
  dabasz.5.,6. kl., ģeogr.7.kl. otrdienās 8.10 - 8.40
Lāsma Štāle vizuālā m., dizains/tehn. 1., 4.klase trešdienās 14.00 - 14.20