Slider

Ar jaunu pieredzi jaunā mācību gadā

WhatsApp Image 2022-08-30 at 4.08.29 PM (2)
WhatsApp Image 2022-08-30 at 4.08.29 PM (2)
Stāķu pamatskolas 5  pedagogi starptautiskā projekta “Mācot mācos pats” mobilitāšu ietvaros apmeklēja profesionālās pilnveides kursus Grieķijā un Itālijā. Projekta mērķis ir  sekmēt inovatīvu metožu un pieeju ieviešanu trijās Gulbenes novada skolās (Gulbenes novada vidusskola, Stāķu pamatskola, Lizuma vidusskola) sociālās iekļaušanas un uzņēmējpratības jomās.

Renāte Kozāne, Diāna Šķēla un Elija Tiltiņa Heraklionas pilsētā Olokliosi mūžizglītīnbas centrā  guva jaunas prasmes IKT pielietojumā iekļaujošajā izglītībā.

Elēna Obrumāne un Ligita Lapsa Itālijā  iepazinās ar  citu valstu metodēm uzņēmējspēju un jaunrades attīstīšanas veicināšanā jauniešiem.

Pedagogi ar iegūtajām zināšanām un prasmēm dalījās trijās Gulbenes novada skolās (Gulbenes novada vidusskola, Stāķu pamatskola, Lizuma vidusskola), Gulbenes novada pedagogu konferencēs Stāmerienā  - “Mācot mācos pats”, Gulbenē -  “Atveram durvis plašāk”,  Stāķu pamatskolas pedagoģiskajā konferencē “Iedvesmo un iedvesmojies pats” .

Mācīšanās procesā mēs dalāmies, pilnveidojamies un savu pieredzi nododam tālāk. Jaunas idejas darbā rada jaunas kvalitātes.

Pateicība par sadarbību un atbalstu Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu koordinatoram Laurim Šķenderam un “Mācot mācos pats” kolēģiem no Lizuma, Gulbenes novada vidusskolām.

Programmas "Erasmus+" 1. pamatdarbības projekts “Mācot mācos pats”, Nr. 2020-1-LV01-KA101-077200

Informācija par projektu un projekta aktivitātēm arī novada mājaslapā: https://www.gulbene.lv/lv/projekti/aktivie-projekti/381-macot-macos-pats-lidz-30-06-2022

Galerija: ŠEIT

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logo1
logo1

logo2
logo2