Pieejamības rīki

Atsauksmes pēc Valmieras teātra izrādes “Nekas” noskatīšanās

9.klase atsauksmes

Izrādē tika parādītas tās jauniešu problēmas, kuras mūsdienās ir aktuālas. Viena no tām ir vecāku uzmanības trūkums. Pats svarīgākais ir tas, ka jau bērnībā vecāki bērniem nepievērš uzmanību, un bērns dara visu, lai saņemtu uzmanību. Uzmanības trūkums bērniem rada vēlmi pierādīt pretējo. Pie kā tas viss noved? Tas noved pie tā, ka kāds beigās cieš. Cieš tas kurš gribēja labu.

Apmeklējām izglītojošo centru "Dzelzceļš un tvaiks"

Novembra nogalē un decembra sākumā, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, 3.,4. un 5.klase skolēni apmeklēja Izglītojošo un informatīvo centru “Dzelzceļš un tvaiks”. Bērni piedalījās tematiskajā pasākumā “Izzini dzelzceļa vēsturi”. Skolēni pasākuma ietvaros izmēģināja dažādas ierīces, iepazinās ar dzelzceļa attīstības vēsturi, piedalījās izzinošā konkursā.

Vīru kopas "Vilki" koncertlekcija

Sagaidot Latvijas simtgadi ar koncertlekciju skolā uzstājās vīru kopas "Vilki". Pirms pasākuma visas klases klases stundās gatavojās viesu sagaidīšanai. Vēlreiz pārunāja Latvijas valsts dibināšanas vēsturi, karavīru ieguldījumu tajā. 

Teātra izrādes apmeklējums "Dželsamīno melu zemē"

Projekta "Latvijas skolas soma" ietvaros 1.-4.klase skolēni apmeklēja teātra  izrādi "Dželsamīno melu zemē".

4.klase gatavojas teātra izrādei

Darbs ar 4. klases skolēniem pirms došanās

uz teātra izrādi “Dželsomīno melu zemē”

Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir dāvana Latvijas valsts simtgadē Latvijas bērniem un jauniešiem.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Projekts "Latvijas skolas soma"