Miķeļdiena gadskārtu ritā.

P1200313
P1200313
Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām 29. septembrī tiek svinēta Miķeļdiena. Miķeļi iekrīt visbagātākajā gadskārtu laikā, kad tiek svinēti ražas svētki. Stāķu pamatskolā, šo rudens gadskārtu, iezīmēja  Miķeļdienas tirdziņš ar aizrautīgu tirgošanos un iepirkšanos, ar  raženo dārzeņu svēršanu un dižošanos par tiem, ar smeķīgu piesitienu, izgaršojot kafejnīcas kārumus.

Stāķu skola “Madernieka rakstos”

IMG_8038
IMG_8038
Ļoti tālajā 1870. gada februārī Stradu pagasta “Vecmadernieku” mājās piedzima puisēns, kuram vecāki deva vārdu Jūlijs.

Lasot Jūlija Madernieka dzīves gājumu, rodas iespaids, ka zēns ir audzis mērķtiecīgs, bijis apzinīgs un zinātkārs. Gan jau pastrādāja arī kādas blēņas, kur nu puikam bez tām, bet pa šiem 150 gadiem visi nedarbi izbalējuši un pagaisuši no biogrāfijas. Kāpēc? Tāpēc ka Jūlijs Madernieks ir pratis spilgtās krāsās iekrāsot savas izdošanās un veiksmes, savus daudzpusīgos talantus un atklājumus.

Projekta LOGO izveide

ComMusicAction
ComMusicAction
Janvārī visās  partnerskolās tika strādāts pie projekta logo izveides. Februāra sākumā katras komandas veikums tika nodots kopējai balsošanai. Balsot drīkstēja 10 skolēni no katras skolas, izvēloties sev tīkamāko logo, savu izvēli komentējot. Apkopojot balsošanas rezultātus, Polijas skolēnu veidotais logo ir kļuvis par projekta “ComMUSICation” logo.

Mācību pasākums Madeirā

IMG_1515
IMG_1515
Ar ļoti pozitīvām emocijām un jaunu pieredzi esam atgriezušies no otrā mācību pasākuma, kas no 16.-23.februārim notika partnerskolā Escola Básica e Secundária com P/E da Calheta ,Madeirā. Mūsu skolu pārstāvēja skolotājas Ilze Putne un Marita Mūrniece, 6.klases skolniece Justīne Sebre, 7.klases skolnieks Oskars Toms un 9.klases skolniece Agnese Bērziņa.

Nāc, Metenīti!

IMG_6502
IMG_6502
Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa. Mūsu skolā Meteņdienu svinējām 7.februārī. Viena no Meteņu tradīcijām ir  salmu leļļu gatavošanu un to dedzināšana ugunskurā, tādejādi raidot projām ziemu.

Tādēļ skolas zālē skolēni un skolotāji gatavoja gan lelles, gan maskas. Meteņdienā ir raksturīga iešana ķekatās jeb maskošanās, kā mērķis ir atjaunoties un iegūt jaunu spēku pavasara aktivitātēm, tādēļ gājieni ir skaļi un jautri. No skolas pagalma skolēni trokšņojot, dziedot un dejojot devās ierībināt Stāķu parku. Parkā  skolēni iesaistījās skolotājas Ainas Rubenes organizētajās un vadītajās rotaļās un spēlēs, dejoja un ugunskurā dedzināja izgatavotās salmu lelles. Pusdienās visi mielojās ar pankūkām, kas arī ir Meteņu neatņemama sastāvdaļa. Pankūka ir apaļa un karsta, tādēļ tā ir izvēlēta par saules simbolu.

Skolēni bija priecīgi par iespēju iepazīt latviešu tradīcijas un pavadīt dienu ārpus skolas telpām.

Nāc, Metenīti!

Projekta aktivitātes Polijā

eb99d04e-03c9-48b1-87b5-7387485c4958
eb99d04e-03c9-48b1-87b5-7387485c4958
No 8.-14.decembrim mūsu skolas skolēni Marta Kuprovska, Rebeka Priedīte, Nikola Keita Dreimane un Gustavs Aišpurs-Lukša un skolotājas Ilze Putne, Marita Mūrniece  piedalījās pirmajā skolu stratēģiskās partnerības projekta “ComMUSICation” (Nr. 2019-1-PT01-KA219-061243_3) vizītē, kas norisinājās partnerskolā “Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim” Polijā.

ComMUSICation

Mūzika ir ne tikai māksla, bet arī spēcīgs saziņas līdzeklis.

Stāķu pamatskola ir iesaistījusies jaunā Erasmus+ projektā, kurā darbojas 6 valstu skolas no Latvijas, Portugāles, Itālijas, Polijas, Grieķijas un Bulgārijas. Koordinētājvalsts ir Portugāle. Projekts ilgs 24 mēnešus.

Izmantojot zināšanas par folkloru un kultūras mantojumu, projekta mērķis ir veicināt internacionalizāciju skolēnu un skolotāju vidū.

Projekta īstenošanas laikā:

  • partneri iepazīsies paši un iepazīstinās ar savu valstu kultūru un folkloru, gatavojot priekšnesumus,
  • sadarbosies ar vietējām folkloras kopām,
  • iesaistīs partnerus savas folkloras apguvē,
  • modernizēs kādu savu tautasdziesmu,
  • eksperimentēs, kombinējot  dažādu valstu tautasdziesmas,
  • izpildīs kādu partnervalsts tautasdziesmu,
  • mācīsies komponēt.

Projekts paredzēts 11-14 gadus veciem skolēniem. Projektā piedalīsies Stāķu pamatskolas skolēni, kuri mācās 4.-7. klasēs.

Projekts “ComMUSICation””, Nr. 2019-1-PT01-KA219-061243_3, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.