Pieejamības rīki

Slider

Animācijas filmu rīts Stāķu pamatskolā

WhatsApp Image 2023-03-23 at 14.07.07
WhatsApp Image 2023-03-23 at 14.07.07
Cilvēks ir azartisku piedzīvojumu, jaunu zināšanu, spraigu aktivitāšu un pozitīvu emociju alkstoša būtne. Ja visas šīs lietas ir iespējams apvienot vienā nodarbību ciklā, rezultāts neliek sevi ilgi gaidīt. Šoreiz gan darbiņš darījās ilgu laika posmu. Nodarbei atvēlētās dienas nesa jaunas, līdz šim nezināmas zinības un iemaņas, izkopa gaumes izjūtu, radošu domāšanu, nostiprināja prasmes darboties komandā, nospodrināja gribu ieklausīties, sadzirdēt un pieņemt padomu, priecāties par paveikto un apgūto.  Tātad bija gan piedzīvojums un zināšanas, gan aktivitātes un pozitīvisms.

Kas ir šīs darbošanās rezultāts?

Ø Spraigu diskusiju rezultātā tika radīts un apstiprināts plāns, kas tika realizēts vairāku nedēļu garumā.

Ø 4. klases skolēni ir guvuši priekšstatu, kā tiek veidotas animācijas filmas.

Ø Tapusi animācijas filma par Stāķu pamatskolu. Filmā tiek sniegta informācija par skolas ikdienu, par iespējām, par izaicinājumiem.

Ø Vēlme piedalīties vēl kādā līdzīgā projektā.

Šī projekta noslēguma pasākumā 1.- 4. klašu skolēniem bija iespēja vērot Latvijas animācijas attīstību vairāku gadu garumā, proti, noskatīties vairākas animācijas filmas. Un šodien goda vietā, protams, pašu veidotā un ieskaņotā filma “Stāķu pamatskola”.

Skolas biedru aplausi, direktores atzinība ļauj būt lepniem par savu paveikto darbu.

Šīs aktivitātes bija iespējamas pateicoties projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

 

Galerija: ŠEIT

lejupielāde
lejupielāde