Pieejamības rīki

Slider

Turpinās atbalsts individuālo kompetenču attīstībai

IMG_20211019_131745
IMG_20211019_131745
ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 tika pagarināts par diviem gadiem (līdz 2023.gada 31.maijam) un Gulbenes novada pašvaldība ir noslēgusi jaunu vienošanos ar Valsts Izglītības satura centru (VISC) par sadarbības turpināšanu. Saskaņā ar jauno vienošanos arī 2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros turpinām īstenot daudzveidīgu atbalstu skolēniem mācību procesā un ārpus stundu pasākumos, bet pārtraucam individuālo atbalstu, kas bija pieejams iepriekšējos gados.

Individuālais atbalsts turpmāk būs pieejams tikai ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Stāķu pamatskolā no projekta finanšu līdzekļiem tiek apmaksātas nodarbības trijās programmās – interešu izglītība, talantu programma un pētniecības programma. Talantu programmas ietvaros 4. – 9. klašu skolēniem ir pieejamas nodarbības Jauno matemātiķu klubiņā matemātisko kompetenču pilnveidošanai ceļā uz augstākiem sasniegumiem. Šajā programmā plānots arī nodarbību cikls “Radi Pats” video un animāciju veidošanai. Pētniecības programmas ietvaros 5. – 9. klašu skolēniem pieejamas praktiskas nodarbības Dabaszinību klubiņā – ķīmijā, fizikā, dabaszinībās un ģeogrāfijā. Interešu izglītībā darbu turpinās jau iepriekšējos projekta posmos izveidotais Jauno lasītāju pulciņš 1. – 4. klasē, bet 3. – 9. klašu skolēniem, kuriem interesē tehniskā modelēšana un robotika, ir iespēja piedalīties tehniskās jaunrades pulciņā.

indiv-log
indiv-log