Skolēnu grupas mobilitāte Vācijā
Labi rezultāti vēstures olimpiādē
Gaišais ceļš uz Ziemassvētkiem
Skolēnu grupas
mobilitāte Slovākijā
Gatavojoties Ziemas saulgriežiem
Dabaszinātņu
iepazīšana
previous arrow
next arrow
Slider

Iespēja saņemt klātienes konsultācijas

0502
0502
Triju mēnešu garumā ilgstošais attālināto mācību process, ir radījis gana daudz problēmjautājumu un spriedzes gan skolēniem un skolēnu vecākiem, gan skolotājiem. Tāpēc valdība ir pieņēmusi lēmumu ar 8.februāri atļaut individuālās klātienes konsultācijas skolēniem trijos gadījumos – pirmkārt,

ja skolotāji konstatē, ka skolēnam ir grūtības mācībās, otrkārt, ja ir ierobežotas tehniskās iespējas mācīties attālināti, un, treškārt, ja skolēnam nepieciešams sociāli emocionālais atbalsts, sevišķi izvērtējot iespējamos priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.

Individuālās konsultācijas varēs notikt skolas telpās, katra nodarbība atsevišķā klasē, stingri ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Nodarbības telpā drīkstēs atrasties tikai 2 cilvēki – skolēns un skolotājs, kurš sniedz konsultāciju. Konsultāciju laikā skolotājam un skolēnam jālieto maska un jāievēro divu metru distance, lai izvairītos no saslimšanas ar Covid-19. Konsultācijas paredzētas ne ilgāk par 40 minūtēm un pēc katras nodarbības telpa tiks vēdināta.

Skolotāji, sociālais pedagogs un pedagogu palīgi izvēlēsies un uzrunās skolēnus, kurus vēlētos satikt klātienē. Priekšroka tiks dota tiem, kam attālinātais mācību process radījis grūtības. Tāpat aicinām skolēnus, kuri uzskata, ka viņiem ir nepieciešama klātienes konsultācija, sazināties ar savu skolotāju pašiem. Skolotājiem atļauto konsultāciju skaits nedēļā ir ierobežots, bet iespējams, ka konsultācija varēs notikt, ja kāds no uzaicinātajiem skolēniem būs atteicies no savas konsultācijas.

Veiksmīgu sadarbību!

ES regālijas
ES regālijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”