Pieejamības rīki

Slider

Iespēja attīstīt individuālās kompetences

LOGOPEED_NOD
LOGOPEED_NOD
Stāķu pamatskolas kolektīvs 2017./2018. mācību gada sākumā uzsāka iesaistīšanos Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātēs. Projekta mērķis ir uzlabot skolēnu kompetences un mācību sasniegumus, palielinot izglītības pakalpojuma daudzveidību. Sākas projekta īstenošanas noslēdzošais - ceturtais gads.Arī šajā 2020./2021. mācību gadā mūsu skolas skolēniem būs pieejams logopēdes Ligitas Lapsas atbalsts, katram skolēnam, kam diagnosticēti valodas traucējumi plānojam 1 – 2 reizes nedēļā nodrošināt individuālās vai grupu nodarbības runas un lasītprasmes attīstīšanai.

Projekta ietvaros pedagoga palīga atbalstu 1.-4.klases skolēniem sniegs trīs pedagoga palīgi: skolotāja Zinta Vēciņa 1.klasē, skolotāja Inese Socka 2.klasē un skolotāja Aija Taranda 3. un 4. klasē. Skolēniem, kuriem nepieciešams pedagoga palīga atbalsts, varēs to saņemt gan mācību stundu laikā, gan individuālo nodarbību veidā.

Individuālo kompetenču attīstībai aicinām 1.-6.klašu skolēnus pieteikties robotikas pulciņa “Radi Pats” nodarbībām (skolotājs Renārs Biezais), 4.-9.klašu skolēnus – matemātikas klubiņā “2x2” (skolotāja Sarmīte Sukure), 7.-9. klašu skolēnus – ķīmijas pulciņā “Citādā ķīmija” (skolotāja Nataļja Baltace), 1. – 4. klašu skolēnus “Jauno lasītāju pulciņā” (skolotājas Zinta Vēciņa, Inese Bodunova, Marita Mūrniece, Aiva Aleksndrova). Ja epidemioloģiskā situācija valstī ļaus, tad novembrī – decembrī plānojam video un animācijas nodarbības interesentu grupām.

Elēna Obrumāne,direktores vietniece izglītības jomā

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001.

logo_1
logo_1