Pieejamības rīki

Slider

“Katram mākonim ir zelta maliņa”

IMG_20191012_112239
IMG_20191012_112239
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr.8.3.2.2/16/I/001 ietvaros, Stāķu pamatskolas, Stāķu Pirmskolas izglītības iestādes pedagogi, Gulbenes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personāls pilnveidoja savas profesionālās kompetences 24 stundu kursos “Starpdisciplinārā pieeja mācību procesā no teorijas līdz praksei”.Kursu 3 moduļa aktivitāšu laiks sakrita ar valstī noteikto ārkārtas stāvokli, tāpēc kursu vadītāja Asoc. profesore, Dr. paed. Karine Oganisjana praktikumā aktualizēja jauno situāciju. Vispirms kursantus rosināja aizdomāties:

”Vai mēs spētu piedzīvot laimi, ja nebūtu iepazinuši nelaimi? Vai krīzes situācijās nav arī iespējas? Vai katram mākonim nav zelta maliņa?”, tad kursu dalībniekus iedvesmoja kopējam projektam.

Mācību gada noslēgumā, pedagogi kopā ar  3. – 6. klases skolēniem un viņu ģimenēm, attālināti realizēja projektu “Katram mākonim ir zelta maliņa”. Skolēni meklēja interesantas aizraušanās, kuras var attīstīt Covid - 19 laikā un kurām līdz šim bija grūti atlicināt laiku. Pētījumu dienasgrāmatās cītīgi fiksēja ieguldījumu talantu attīstīšanai, mērķu sasniegšanai, saņemto atbalstu, ieguvumus. Veidoja video sižetus, foto uzņēmumus, atklājot savas aizraušanās ārkārtas apstākļos. Skolēnu interešu loks bija pārsteidzoši plašs, taču topā bija programmēšana, zvejošana, kulinārija, velosports, dejas. Skolēni radīja video spēles, animācijas filmiņas, cepa gardas tortes un pankūkas, izaudzēja salātus, iemācījās velo trikus, pētīja procentus realitātē. Piepildot laiku ar sev tīkamu nodarbi, katrs atrada savu mākoņa zelta maliņu arī neparastajos Covid - 19 apstākļos. Ģimenes kopīgi pārrunāja ārkārtas situācijas duālo dabu, atbalstīja viens otru mērķideju realizēšanā.

Katra skolēna projekts veidojās kā starpdisciplināras nodarbības, deva iespēju skolēniem attīstīt daudzveidīgas kompetences.

Stāķu pamatskolas direktore D. Šķēla

sss
sss

IMG_20191012_112239
83493249_556843635004648_2626046590155331018_n
104348638_693500557884821_4997835433476333692_n
104593054_291778008624612_2017994235961879528_n
  • IMG_20191012_112239
  • 83493249_556843635004648_2626046590155331018_n
  • 104348638_693500557884821_4997835433476333692_n
  • 104593054_291778008624612_2017994235961879528_n
  • Stāķu pamatskolas  aktu zāles projekts tika realizēts  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Sateka” un Lauku atbalsta dienesta Gulbenes novada domes projekts “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Nr. 2016/AL05/1/A019.22.01./11).

    casca
    casca