Pieejamības rīki

Slider

Veiksme ir tad, kad izdodas

PuMPuRS_konsultacijas
PuMPuRS_konsultacijas
Vienmēr veiksmes formula ir tā, kas saistās ar izdošanos. Vienam izdodas uzrakstīt aizraujošu domrakstu, otram skaidri runāt svešvalodā, kādam konstruēt robotu, citam atrisināt matemātikas vienādojumu. Lai būtu veiksminieks pamatskolā, nepieciešams talants daudzās jomās, bet, parasti, ne visi skolēni ir tik daudzpusīgi.

Protams, ar mērķtiecīgu darbu var paveikt daudz un gūt labus rezultātus. Kāds to var pats, kādam vajag palīdzības. Viena no atbalsta programmām skolēniem ir projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001). Visi to draudzīgi dēvē par “Pumpuru”.

Jau trešo mācību gadu Stāķu pamatskola ir kustībā “Pumpurs”. Arī 2019./ 2020. mācību gadā projekta ietvaros atbalstu mācību sasniegumu uzlabošanai, personības izaugsmei saņem visi tie 5.- 9. klases skolēni, kuru vecāki izteikuši tādu vēlmi. Atbalsta grupā strādā trīs pedagoga palīgi un sociālais pedagogs. Skolēni atzinīgi novērtē projekta dotās iespējas.

“Vienmēr varu lūgt palīdzību mācību procesā, esmu uzklausīts. Priecājos, ka esmu sekmīgs. Patiešām jūtos veiksminieks.”

9. klases skolēns par „Pumpuru”

“Patīk, ka var pa īstam aprunāties ar skolotāju, ar pedagoga palīga palīdzību uzdevumi šķiet vienkāršāki, jo tiek izskaidroti uzdevuma nosacījumi.”

6. klases skolēns

Palīdzība atraisa cilvēku varēšanai.

Tik vienkārši - veiksme ir tad, kad izdodas.

ES regālijas
ES regālijas

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”