Mācību ekskursija uz Jaunlaicenes muižas muzeju.

Jaunlaicene 6
Jaunlaicene 6
2023.gada 18. un 24.maijā Stāķu pamatskolas 1.-6.klases skolēni un audzinātājas devās ekskursijā uz Jaunlaicenes muižas muzeju.
Izglītojošā nodarbībā"' Dārgumu meklēšana muižas parkā" bērni nelielas pastaigas laikā iepazinās ar Jaunlaicenes muižas centra ēkam un to pielietojumu, kā arī ar lauku muižas apsaimniekosanas kārtību un sadzīvi. Turpmākajā nodarbības gaitā, liekot lietā iepriekš dzirdēto, sekojot norādēm un izpildot uzdevumus, visi kopā meklēja noslēptos dārgumus.


Pagalma izstādē ar aktivitātēm " Malēniešu raksturs jeb ak, prieks, ak, luste, ak, borģele" skolēni noskaidroja, kas ir malēnieši un kur viņi dzīvo. Nodarbības gaitā, piedaloties dažādās jautrās aktivitātēs, iepazinās ar malēnieša rakstura īpašībām- spītību, neatlaidību-"nesot gaismu maisos", vientiesību- "sargājot sāls lauku", uzticēšanos- " dalot mantu", māņticību- "sitot velnu", radošumu- " šaujot baļķus". 
 Vadot laiku jautrās un kustīgās aktivitātēs, skolēni iepazinās ar vietējās kopienas kultūru, stiprināja prasmi darboties pēc izvirzītiem noteikumiem, sadarboties grupā un priecāties par saviem un citu sasniegumiem.

Aiva Aleksandrova

Galerija: ŠEIT

Norbības tika finansētas no iniciatīvas "Latvijas skolas soma" līdzekļiem