Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir dāvana Latvijas valsts simtgadē Latvijas bērniem un jauniešiem.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

„Latvijas skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes.

„Latvijas skolas somas” ietvaros ir vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam apmeklēt kultūras notikumu, dabas skaistumu, Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecību, inovācijas un zinātnes sasniegumu.

Norisēs piedalās visi skolēni; tās nav ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības, kurās piedalās pēc izvēles vai atlase.

Valsts finansē pasākumu ieejas maksu un biļešu izdevumus koncertiem, izrādēm, darbnīcām skolā, transporta izdevumus uz/ no norises vietām.

skolas_soma-krasains-web
skolas_soma-krasains-web

#LatvijasSkolasSoma #Gulbenesnovads