Erasmus +projekta “Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā” kursi Spānijā

034EEF93-F364-42F2-94C6-40C782A8ED75
034EEF93-F364-42F2-94C6-40C782A8ED75
No 30.05.2022. – 04.06.2022. Erasmus + projekta ietvaros uz Barselonu Spānijā devās pedagogi Elija Tiltiņa un Ligita Lapsa, lai apmeklētu un gūtu pieredzi kursos “ Inclusive education through arts and games”.

 

Kursu pamattēma un saturs bija orientēts uz iekļaujošo izglītību, kā bērnus ar dažādām spējām un vajadzībām iekļaut klasē ikdienas mācību darba procesā. Šoreiz tie bija skolēni ar uzmanības nenoturību un UDHS. Tika aktualizēti jautājumi, kā atšķir šos skolēnus, kādas ir viņu vajadzības, sajūtas, uzvedība, kā arī,  kā skolotājam būtu jāreaģē un kādas metodes jāizmanto? Apguvām spēļu metodes un to pielāgošanu mācību saturam un darbam. Bija iespēja izspēlēt tās ar kolēģiem no Grieķijas, Itālijas, Zviedrijas, Vācijas, Turcijas un izrunāt spēļu izmantošanas iespējas darbam ar bērniem kuriem  ir UDHS,  jo metodes tika piedāvātas orientējoši tieši uz uzmanības koncentrēšanu.

Saistoša un ar plašām izmantošanas iespējām ir Drāmas metode. Tā sevī ietver dažādus mācīšanas un izglītošanas mērķus. Ar tās palīdzību var izspēlēt dažādas  situācijas, mācību tematus, veicināt skolēnu radošo iztēle domājot par savu lomu, tērpiem, mūziku utt. Plaša ir arī pielietojamo tehniku un metožu iespēja - rakstīšanu, zīmēšanu, lasīšanu, pantomīmu, situāciju analīze, risinājumu meklēšanu sadarbojoties un individuāli, ņemot bērnu īpašās vajadzības un mācību stundai izvirzīto mērķi, lai gūtu atgriezenisko saiti.

Apmeklējot Barselonu, nevar palikt vienaldzīgs un iemīlēt Gaudi arhitektūru, tai raksturīgās mozaīkas. Mozaīkas ir vērojamas gan māju fasādēs, gan apģērbā, gan  suvenīros. Mums prieks par mazo Barselonu, ko pie mums ir atvedusi Linda Riņķe ar savu devumu Šķieneru Šķieturā un Stāķu parkā.

Paldies Erasmus + un Stāķu pamatskolas skolotājai Ilzei Putnei, kas koordinē un plāno šo kursu apmeklēšanu projekta ietvaros, lai mēs gūtu šo pasakaino pieredzi!

Ligita Lapsa

Logopēde, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Projekts “Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā” (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000006986) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

 

Galerija: ŠEIT