Erasmus + kursi Itālijā

00CE617B-7072-438C-8E86-BC5F56638944
00CE617B-7072-438C-8E86-BC5F56638944
No 15.05-21.05.2022. gadā Stāķu pamatskolas pedagogi Aiva Aleksandrova un Renāte Kozāne devās Erasmus + projekta izglītības kursos „ Special needs and inclusive education, the Italian expierence of overcoming segregation,” Itālijā, Palermo.

Iepazināmies ar Itālijas iekļaujošās izglītības modeli, dažādu pedagogu pieredzes stāstiem par darbu ar bērniem ar īpašajām vajadzībām. Apguvām dažādas iekļaujošās izglītības mācību metodes kuras praktiski varēsim izmantot savā darbā. Apguvām IT izmantošanas iespējas mācību procesā bērniem ar īpašajām vajadzībām, dažādas spēles kas veicina bērnam interesantā veidā apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

No apgūtajiem kursiem turpmāk izmantosim vairākas metodes, kas palīdzēs darbā ar bērniem. Vērtīgākie mums likās grupu darbi. Viens no  grupu darbiem- sākoties mācību stundai, kad bērni atkārto apgūto mācību vielu zīmējot uz plakāta, rakstot atslēgvārdus. Otrs grupu darbs- katrai grupai ir doti vairāki uzdevumi kas kopīgi jāizpilda noteiktā laikā, katrs grupas dalībnieks ir svarīgs, jo tikai komandā var paveikt visus uzdevumus, pēc tam jāprezentē.

Svarīgi ir redzēt un saprast otra sajūtas un emocijas, tāpēc grupu darbs kas bija saistīts ar emociju atpazīšanu.

Vērtīga bija pieredzes apmaiņa ar pedagogiem no Igaunijas, Serbijas un Slovākijas.

Galerija: ŠEIT