Erasmus+ pavasara un vasaras aktivitātes

summer-sunset
summer-sunset
Vēlmi aktīvi un radoši darboties nespēj ietekmēt pat pašreizējā situācija! Pavasara un vasaras periods “ComMUSICation”projektā ir bijis pilns ar izaicinājumiem un pozitīvām emocijām. Koordinatori ir tikušies trīs tiešsaistes sapulces, lai iepazītos ar Valsts izglītības attīstības aģentūras ieteikumiem, lemtu par projektā veicamajiem uzdevumiem un analizētu jau iepriekš paveikto.

Esam vienojušies nogaidīt ar virtuālajām mobilitātēm, cerībā, ka situācija Eiropā mainīsies un jau nākamā mācību gada sākumā varēsim tikties klātienē. Tādēļ aktīvi darbojamies attālināti, lai iegūtu jaunas zināšanas, pārspētu sevi un pārsteigtu projekta partnerus dažādu uzdevumu izpildē, nepazaudētu saikni ar vienaudžiem.

Vienā no uzdevumiem mācījāmies izmantot virtuālo piezīmju sienu Padlet, lai apmainītos ar jaukiem novēlējumiem Lieldienās. eTwinning mājaslapā ievietojām video sveicienus , kur pastāstījām par savu saistību ar mūziku un attieksmi pret dažādiem mūzikas stiliem. Tiešsaistes nodarbībā mācījām grieķu skolēnus izrunāt un izdziedāt latviešu tautasdziesmas “Maza, maza ābelīte” vārdus, jo viņi ir izteikuši vēlmi šo dziesmu ierakstīt. “Maza, maza ābelīte” ir dziesma, ko apgūs visu valstu projekta dalībnieki.  Vairāki uzdevumi ir izveidoti, izmantojot starpdisciplināro saiti un apvienojot mūziku, mākslu un angļu valodu. Skolēni guva ieskatu kaligrāfijā, atveidojot tautas mūzikas instrumentus, klausījās partnervalstu mūziku un atainoja zīmējumos savas sajūtas, uz partneru izvēlētās dziesmas notīm zīmēja savu skatījumu par dziesmas tekstu, atdarināja slavenu mākslinieku gleznas un uzņēma fotogrāfijas. Ļoti aizraujoši bija latviešu tautu dejas “Svinēt sauli” soļu pieskaņošana Madeiras tautu dejas mūzikas ritmiem. Mūsu priekšnesums sajūsmināja visus projekta dalībniekus. Savas zināšanas un spēju ātri orientēties internetresursos parādījām viktorīnā par mūziku Twinspace vidē.

Šinī projekta posmā aktīvākie Stāķu skolas skolēni bija Marta Kuprovska, Kristiāna Galviņa-Gureviča, Karīna Puniņa, Juta Endija Groma, Rebeka Priedīte un Gustavs Aišpurs-Lukša.

Nelielu ieskatu projekta aktivitātēs var aplūkot šeit: