ComMUSICation

Mūzika ir ne tikai māksla, bet arī spēcīgs saziņas līdzeklis.

Stāķu pamatskola ir iesaistījusies jaunā Erasmus+ projektā, kurā darbojas 6 valstu skolas no Latvijas, Portugāles, Itālijas, Polijas, Grieķijas un Bulgārijas. Koordinētājvalsts ir Portugāle. Projekts ilgs 24 mēnešus.

Izmantojot zināšanas par folkloru un kultūras mantojumu, projekta mērķis ir veicināt internacionalizāciju skolēnu un skolotāju vidū.

Projekta īstenošanas laikā:

  • partneri iepazīsies paši un iepazīstinās ar savu valstu kultūru un folkloru, gatavojot priekšnesumus,
  • sadarbosies ar vietējām folkloras kopām,
  • iesaistīs partnerus savas folkloras apguvē,
  • modernizēs kādu savu tautasdziesmu,
  • eksperimentēs, kombinējot  dažādu valstu tautasdziesmas,
  • izpildīs kādu partnervalsts tautasdziesmu,
  • mācīsies komponēt.

Projekts paredzēts 11-14 gadus veciem skolēniem. Projektā piedalīsies Stāķu pamatskolas skolēni, kuri mācās 4.-7. klasēs.

Projekts “ComMUSICation””, Nr. 2019-1-PT01-KA219-061243_3, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.