Koučinga nodarbības

BeFunky-collage (3)
BeFunky-collage (3)
Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Stāķu pamatskolā risinājās pasākumu cikls “Es savas karjeras būvnieks un pavēlnieks”.Nodarbība 1.-6. klašu skolēniem sākās ar darba lapas “Bingo” aizpildīšanu. Skolēni sadarbojoties, izvērtējot savas prasmes un varēšanu pildīja savu darba lapu, kā arī palīdzēja to darīt citiem. Nodarbības laikā bija jāsaprot, kas patīk vai nepatīk, kas padodas vai nepadodas.

Skolēni sagrupēja savas prasmes, mēģināja izprast, kā jau tagad var  darboties un attīstīt savas spējas un prasmes.

Savukārt 7. līdz 9. klases skolēniem karjeras atbalsta nodarbības notika citā gultnē, tās bija koučinga (process, kurā individuālais izaugsmes treneris jeb koučs personai palīdz sasniegt privātos un biznesa mērķus) nodarbības. Nodarbības 7.-9. klašu skolēniem dalījās tēmās  - sadarbības prasmes, kas ir pamatprasmes jeb kurā darba vietā, tēma talanti – kas ir spēks izvēloties nākotnes nodarbošanos. Tāpat arī šīs grupas skolēniem tika piedāvātas spēles uz sadarbības principa.

Ar skolēniem darbojās sertificēts koučs Vineta Saulīte.

 7., 8., 9. klašu skolēniem nodarbība notika 6. decembrī.

1.-6. klašu skolēniem – 16. janvārī.

Gulbenes novada pašvaldība realizē projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Nr. 8.3.5.0./16/I/001, kura mērķis ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumu pieejamību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī veicināt skolēnu informētību par tālākās izglītības iespējām un motivēt viņus veikt profesijas izvēli atbilstoši savām interesēm, spējām, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

BeFunky-collage (3)
BeFunky-collage (3)

BeFunky-collage (4)
BeFunky-collage (4)