Astronoms un biologs

astronoms
astronoms
23. novembrī Stāķu pamatskolā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 1.-7. klašu skolēni piedalījās lekcijā-prezentācijā par astronomijas un dabaszinību jomas profesijām ar mērķi iepazīt biologa un astronoma profesijas, izzināt, kādas rakstura īpašības, zināšanas un prasmes nepieciešamas šajā jomā strādājošiem, par iespējām darba tirgū.

Skolēniem patika sfēriskā planetārija apmeklējums. Mums tika piedāvāts noskatīties dažādām vecuma grupām pielāgotas filmiņas, tādējādi nostiprinot interesi un radot vēlmi veidot karjeru šajās nozarēs.

astronoms
astronoms

astronoms1
astronoms1

atronoms2
atronoms2