Konsultāciju grafiks

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets, klase

Konsultāciju laiki

Elēna Obrumāne

vēsture, sociālās zin.

trešdienās 14.40 - 15.10

 

   

Inese Bodunova

1.,4.klase

pirmdienās 8.10 - 8.40, trešdienās 14.30 - 15.00, piektdienās 8.20 - 8.40

Diāna Šķēla

soc. zin., mūzika 5.kl.

piektdienās 13.50 - 14.10

Mudīte Rubene

krievu valoda

trešdienās 14.35 - 14.55

 

9.klase

ceturtdienās 8.10 - 8.45

Marita Mūrniece

2. klase

pirmdienās 8.10 -8.40, otrdienās 13.55 - 14.35

 

mūzika

trešdienās 14.30 - 14.45

Aina Rubene

sports

otrdienās 8.00 - 8.40, ceturtdienās 8.00 - 8.40, ceturtdienās 11.50 - 12.10

Ilva Bērziņa

informātika

otrdienās 14.40 - 15.05

Ingrīda Jasinska

ģeogrāfija, bioloģija

ceturtdienās 15.30 - 16.10

Nataļja Baltace

ķīmija

trešdienās 8.30 - 8.50

Juris Ločmelis

fizika, soc.zin.

otrdienās 15.30 - 16.10

Ligita Lapsa

vizuālā m., mājt./tehn.(m.)

trešdienās 8.15 - 8.45, piektdienās 8.15 - 8.45

Sarmīte Sukure

matemātika, 5.- 8. klase

otrdienās 14.45 - 15.50

 

9. klase

trešdienās 14.45 - 15.25

Maruta Blumberga

latviešu val., literatūra:

 

5. klase

ceturtdienās 14.45 - 15.10

 

6. klase

ceturtdienās 8.10 - 8.40

 

7., 8.  klase

trešdienās 14.45 - 15.10

 

9. klase

pirmdienās 8.10 - 8.40

Ilze Putne

angļu valoda, 3., 4. kl.

piektdienās, 8.20 - 8.40

 

angļu valoda 6.- 8. klase

pirmdienās 8.10 - 8.40, pirmdienās 14.30 - 15.00, piektdienās 8.20 - 8.40

 

angļu valoda 5., 9. klase

ceturtdienās 8.10 - 8.40

Aija Taranda

viz. m., mājt. 1. - 4.klase

otrdienās 8.30 - 8.50, trešdienās 8.30 - 8.50

Zinta Vēciņa

4.klase

otrdienās 8.10 - 8.20, piektdienās 8.00 - 8.45

Andris Dzērve

mājturība/tehnoloģijas (z.)

piektdienās 8.00 - 8.40

Ligita Klinklāva

mūzika

piektdienās 8.20 - 8.45

Aiva Aleksandrova

3. klase

pirmdienās 8.00 - 8.45

 

dabasz.5.,6. kl., ģeogr.9.kl.

piektdienās 8.00 - 8.45

 

ģeogr.8.klasei

 trešdienās 8.00 - 8.35

Vita Kļaviņa

vēsture, sociālās zinības

pirmdienās 13.50 - 14.15