Skolotāji

Stāķu pamatskolas pedagogi 2018./2019. mācību gadā:

Diāna Šķēla – skolas direktore, 5. klases audzinātāja, sociālās zinības 5., 6.kl.;

Elēna Obrumāne – direktores vietniece izglītības jomā, Latvijas vēsture 6. – 9.kl., pasaules vēsture 6. - 9.kl., sociālās zinības 9. kl.;

Marita Mūrniece - 1. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mūzika, sociālās zinības, ētika, mājturība/tehnoloģijas 1.kl., mūzika 5.,8.,9.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Aiva Aleksandrova - 2. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības, ētika 2.kl., dabaszinības 5., 6.kl., ģeogrāfija 8.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Zinta Vēciņa - 3. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, sociālās zinības, ētika 3.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Inese Bodunova – 4.klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sociālās zinības, ētika 4.kl., dabaszinības 3.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Jolanta Kuprovska – 6. klases audzinātāja, teātra pulciņa skolotāja;

Maruta Blumberga – 7. klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra 5. – 9. kl.;

Ilze Putne – 8. klases audzinātāja, angļu valoda 1. –9.kl.;

Sarmīte Sukure – 9. klases audzinātāja, matemātika 5. – 9.kl.;

Aija Taranda - vizuālā māksla 1.- 3.kl., mājturība un tehnoloģijas 3.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs;

Aina Rubene –sports 1. – 9. kl.;

Helēna Kluce – bibliotekāre, pedagoga palīgs;

Ligita Lapsa - vizuālā māksla 5. – 9. kl., mājturība un tehnoloģijas (m.) 5. – 9.kl., logopēds;

Inga Zomerovska – mūzika 2. - 4., 6. - 7. kl.;

Olga Stankeviča – krievu valoda 6. – 9. kl.;

Andris Dzērve - mājturība un tehnoloģijas (z.) 5. – 9. kl.;

Juris Ločmelis - fizika 8. – 9.kl., sociālās zinības 7. - 8. kl.;

Ingrīda Jasinska –ģeogrāfija 7., 9. kl., bioloģija 7. – 9. kl.;

Līga Silauniece - ķīmija 8. – 9. kl.;

Ilva Bērziņa - informātika 5. -7. kl.;

Inga Stonka - internāta skolotāja;

Inese Socka – pedagoga palīgs;

Renāte Kozāne – sociālais pedagogs;

Zaiga Mangusa – tautiskās dejas.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "43331629132" not found (invalid ID)"