Skolotāji

Stāķu pamatskolas pedagogi 2019./2020. mācību gadā:

  

Diāna Šķēla – skolas direktore, 6. klases audzinātāja, sociālās zinības, mūzika 5. kl.;

Elēna Obrumāne – direktores vietniece izglītības jomā, Latvijas vēsture, pasaules vēsture 8., 9. kl.;

Inese Bodunova1. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sociālās zinības, ētika 1. kl., dabaszinības 4. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Marita Mūrniece - 2. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mūzika 2. kl., mūzika 4., 6., 9. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Aiva Aleksandrova - 3. klases audzinātāja, latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības, ētika 3. kl., dabaszinības 5., 6.kl., ģeogrāfija 9.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Zinta Vēciņa - 4. klases audzinātāja, latviešu valoda, literatūra, matemātika, sociālās zinības 4. kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja;

Sarmīte Sukure5. klases audzinātāja, matemātika 5. – 9. kl.;

Jolanta Kuprovska7. klases audzinātāja, teātra pulciņa skolotāja;

Maruta Blumberga8. klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra 5. – 9. kl.;

Ilze Putne9. klases audzinātāja, angļu valoda 3. –9. kl.;

Aija Taranda - vizuālā māksla 2.- 4. kl., sociālās zinības, ētika 2. kl., mājturība/tehnoloģijas 2., 4.kl., pagarinātās dienas grupas skolotāja, pedagoga palīgs;

Aina Rubene –sports 1. – 9. kl.;

Helēna Kluce – bibliotekāre, pedagoga palīgs;

Ligita Lapsa - vizuālā māksla 5. – 9. kl., mājturība un tehnoloģijas (m.) 5. – 9.kl., logopēds;

Ligita Klinklāva – mūzika 1., 3., 7., 8. kl.;

Mudīte Rubene – angļu valoda 1. – 2. kl., krievu valoda 6. – 9. kl.;

Andris Dzērve - mājturība un tehnoloģijas (z.) 5. – 9. kl.;

Vita Kļaviņa - Latvijas vēsture 6. – 7. kl., pasaules vēsture 6. – 7. kl., sociālās zinības 9. kl.;

Juris Ločmelis - fizika 8. – 9. kl., sociālās zinības 6. - 8. kl.;

Ingrīda Jasinska –ģeogrāfija 7., 8. kl., bioloģija 7. – 9. kl.;

Nataļja Baltace - ķīmija 8. – 9. kl.;

Ilva Bērziņa - informātika 5. -7. kl.;

Inga Stonka - internāta skolotāja;

Dace Auzāne – pedagoga palīgs;

Inese Socka – pedagoga palīgs;

Renāte Kozāne – sociālais pedagogs;

Zaiga Mangusa – tautiskās dejas.