Skolēnu pašpārvalde

Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvalde 2018./2019. mācību gadā

Laura Vaņicka - skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja,

"KOORDINĒJU, lai realizētu labākās skolēnu, skolas darbinieku idejas."

Valters Mamedovs, Mareks Vaičuls  -  skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietnieki sporta jautājumos,

"PATĪK būt līderiem un mēs to spējam."

Dāvids Klucis - skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietnieks izglītības jautājumos,

"VARU DAUDZ, ja ir virzības mērķi."

Justīne Sebre – sekretāre,

"MĀCOS pašapliecināties, protokolēt sanāksmes."

Evelīna Puriņa – sekretāre,

"IESAISTOS, jo domāju, ka varu noteikt skolai labu garu."

Sanija Krēsliņa, Inguna Konrāde, Monta Pavlovičaskolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietnieces kultūras un preses jautājumos

"ATBALSTĀM interesantus pasākumus."

Vairis Boldāns skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos

"Esmu IZCILS praktisko DARBU VEICĒJS."