Skolēnu pašpārvalde

 Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

2019./ 2020. mācību gadā

 

Laura Vaņicka  - skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja, 

KOORDINĒJU, lai realizētu labākās skolēnu, skolas darbinieku idejas.

Valters Mamedovs, Mareks Vaičuls – vietnieki sporta jautājumos,

PATĪK būt līderiem un mēs to spējam.

Dāvids Klucis  - vietnieks izglītības jautājumos,

VARU DAUDZ, ja saņemos.

Egija Diāna Vaivode-   sekretāre,

IESAISTOS, jo vēlos s apliecināt savu varēšanu.

Sanija Krēsliņa, Inguna Konrāde, Signija Dārziņa vietnieces kultūras un preses jautājumos,

ATBALSTĀM  interesantus pasākumus.

Vairis Boldāns – vietnieks saimnieciskajos, kultūras  jautājumos.

Esmu IZCILS praktisko  DARBU VEICĒJS.