Skolēnu pašpārvalde

 Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvalde

2019./ 2020. mācību gadā

 

Laura Vaņicka  - skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja, 

KOORDINĒJU, lai realizētu labākās skolēnu, skolas darbinieku idejas.

Valters Mamedovs, Mareks Vaičuls – vietnieki sporta jautājumos,

PATĪK būt līderiem un mēs to spējam.

Dāvids Klucis  - vietnieks izglītības jautājumos,

VARU DAUDZ, ja saņemos.

Egija Diāna Vaivode-   sekretāre,

IESAISTOS, jo vēlos s apliecināt savu varēšanu.

Sanija Krēsliņa, Inguna Konrāde, Signija Dārziņa vietnieces kultūras un preses jautājumos,

ATBALSTĀM  interesantus pasākumus.

Vairis Boldāns – vietnieks saimnieciskajos, kultūras  jautājumos.

Esmu IZCILS praktisko  DARBU VEICĒJS.

 

STĀĶU PAMATSKOLAS SKOLĒNU PAŠPĀRVALDES REGLAMENTS

Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes darbība

2019./ 2020. m. g.

Pasākums

Atbildīgie

Septembris

Pašpārvaldes dalībnieku ievēlēšana

Dalībnieku pienākumu sadale

Skolēnu pašpārvaldes reglamenta pārskatīšana

Darba plāna apspriešana, jaunas  idejas kopdarbībā

Olimpiskā diena

Direktore, skolēnu pašpārvalde

Mareks Vaičulis

Oktobris

Skolotāju dienas organizācija, apsveikumi

Projekts “Vērtību kafejnīca”

Futbola turnīrs

Video apsveikumi skolai dzimšanas dienā

Laura Vaņicka

Valters Mamedovs

Sporta darba grupa

Novembris

Partizānu piemiņas vietas “Sūniņas” sakopšanas talka

Konkurss „Sakoptākā klase” sagaidot Latvijas gadadienu

Laura Vaņicka

Vairis Boldāns

Signija Dārziņa

Decembris

Labdarības akcija ”Iepriecini vientuļo!”

Konkurss „Sakoptākā klase” sagaidot Ziemassvētkus.

Laura Vaņicka

Janvāris

Pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novada izglītības iestāžu Skolēnu pašpārvaldēm

 Laura Vaņicka

Februāris

Valentīndienas šovs

Konkurss „Sakoptākā klase” sagaidot Valentīndienu

Kultūras darba grupa

Marts

Florbola turnīrs

Mareks Vaičulis

Sporta darba grupa

Aprīlis

Lieldienu spēles 1- 4. klasēm

Laura Vaņicka

Signija Dārziņa

Maijs

Sveiciens – pārsteigums 9. klases skolēniem pēdējā mācību stundā

Sporta dienas organizēšana

Kultūras darba grupa

Mareks Vaičulis

Visu mācību gadu

Skolas pasākumu popularizēšana skolas mājas lapā,  Gulbenes novada mājas lapā, „Gulbenes novada ziņās”;

Sanāksmju protokolu sagatavošana;

Aktivitāšu atspoguļojums skolas mājas lapā;

Nolikumu sagatavošana pasākumiem;

Dienasgrāmatu pārbaudes;

Somu svēršana;

Tikšanās ar brīvprātīgajiem jauniešiem;

Diskotēku organizēšana.

Skolēnu pašpārvalde