Miķeļdiena
Sēņu čempionāts
Tēvu diena
Zinību diena
Erasmus+ kursi Malagā
previous arrow
next arrow
Slider

Iesaistāmies starptautiskā partnerības projektā

Stāķu pamatskola ir kļuvusi par partneri Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās sadarbības partnerību projektā “Safe school - successful students” (Droša skola- veiksmīgi skolēni). Projektā iesaistītas 7 skolas no 7 Eiropas Savienības valstīm. Projektu koordinē skola Vācijā, partneri – Turcija, Polija, Rumānija, Itālija, Portugāle un Latvija. Projekts ilgs 3 gadus.

Projekta mērķis ir risināt ļoti aktuālu mūsdienu problēmu skolās visā Eiropā- mazināt psiholoģisko, fizisko un kibervardarbību skolās. Projekta ietvaros pētīsim, kādas ir skolēnu savstarpējās attiecības, attiecības ģimenē, analizēsim bērnu pienākumus un tiesības, mācīsimies, kā saglabāt savas kultūras identitāti, mēģināsim uzlabot savstarpējo komunikāciju, attieksmi vienam pret otru.

Projekts paredz aktīvu darbošanos gan skolotājiem, gan skolēniem, gan viņu vecākiem, piedalīšanos dažādās nodarbībās un apmācībās gan skolā, gan ārpus tās. 2020.gada janvārī mūsu skola pie sevis uzņems projekta koordinatorus no visām partnerskolām.

Projekts “Safe school- successful students”, Nr. 2017-1-DE03-KA219-035485_5, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekta koordinatore Stāķu pamatskolā Ilze Putne