Slider

„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros Stāķu pamatskolā 8. novembrī plkst. 16.30 informatīvs seminārs“Veselīgs uzturs bērniem” (lektori no Rīgas).

Pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "38137318251" not found (invalid ID)"