Slider

LĪDZDALĪBAS DARBNĪCA "ASTOŅSTŪRIS"

14.septembrī Stāķu pamatskolas skolēni satikās pasaules kafejnīcas “Astoņstūris” ideju darbnīcā, lai apspriestu ar skolas vides labiekārtošanu saistītās problēmas. Neformālā gaisotnē pie astoņiem galdiņiem tika iezīmētas iespējamās pārvērtības astoņos skolas “stūrīšos”. Apspriešanā piedalījās arī skolas saimniecības vadītājs un Stradu pagasta kultūras un jauniešu darba organizatore.

Prezentācijas laikā tapa vīzijas par āra divstāvu lapenīti, parka estrādi, wi-fi soliņu, atpūtas stūrīti, baskāju takas labiekārtošanu un citas. Radošuma atmosfēru veicināja kafejnīcas atmosfēra un projekta “Parole: 2 brīvprātīgi” ietvaros nodrošinātais cienasts.

Kafejnīcas laikā bērniem un jauniešiem bija iespēja aktīvi iesaistīties skolas vides uzlabošanas plānošanā. Līdzdalības pasākumā sadarbojās 64 skolēni no atšķirīgām klasēm, savstarpēji papildinot viens otra priekšlikumus, attīstot pašu paustās iniciatīvas.

 

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photoset not found"