Slider

Atjaunota aktu zāle Stradu pagastā.

rsz dscn0943Realizēts  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Sateka” un Lauku atbalsta dienesta Gulbenes novada domes projekts “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Nr. 2016/AL05/1/A019.22.01./11).

Aktu zāle, kur satiekas, dejo un  dzied  Stradu pagasta ļaudis, Stāķu pamatskolas skolēni, līdz ar jauno mācību gadu ieguvusi mūsdienīgu veidolu. Projekta ievaros atjaunotas zāles sienas, nomainītas konstrukcijas, grīdas segums skatuvei, Uzstādīti funkcionāli podesti un krāsmaiņu prožektori.

Uzsākot jauno darba cēlienu, Stāķu pamatskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, Gulbenes novada domes attīstības un projektu nodaļas pārstāvji svinīgi atklāja atjaunoto zāli.   Sagaidot Latvijas gadadienu,  Stradu pagasta pašdarbības kolektīvi, izglītības iestāžu interešu pulciņi apvienosies dziesmās, dejās, lai kopīgi   ieskandinātu un iedimdinātu jauno telpu.

Līdz ar projekta realizāciju, ir radītas jaunas iespējas kultūras pasākumu, sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā Stāķu pamatskolas aktu zālē. Nodrošināti labvēlīgi apstākļi interešu izglītības pulciņu un amatiermākslas kolektīvu darbībai laukos. Uzlabots Stradu pagasta kultūras centra un Stāķu pamatskolas aktu zāles tehniskais stāvoklis. Atjaunotā zāle ir funkcionāla un atbilst mūsdienu estētikas un drošības prasībām.  Lai to novērtējam un saudzējam!

Pateicība par  atbalstu projekta realizācijā biedrībai “Sateka”, Gulbenes novada domei, Stradu pagasta pārvaldei, SIA “RCI Gulbene”!

 

Projekta koordinatore D. Šķēla

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "37741346426" not found (invalid ID)"

 

 

rsz dscn0939

rsz dscn0963

rsz dscn0943