Slider

Uzsāk realizēt projektu “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai”

imageedit 2 3526475779

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošanu saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrība “Sateka” un Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Gulbenes novada domes projektu “Stāķu pamatskolas aktu zāles labiekārtošana Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai” (Nr. 2016/AL05/1/A019.22.01./11).

Projekta mērķis ir  nodrošināt un paplašināt Stradu pagasta sabiedrisko aktivitāšu iespējas visām paaudzēm, turpinot Stāķu pamatskolas aktu zāles atjaunošanu, materiālās bāzes pilnveidi.

Jūnijā uzsākta Projekta realizācija. Projekta realizācijas laikā  tiks atjaunotas Stāķu pamatskolas aktu zāles, kas ir vienīgā kultūras pasākumu un citu sabiedrības aktivitāšu organizēšanas vieta Stradu pagastā, sienas, nomainītas konstrukcijas, grīdas segums skatuvei. Uzstādīti funkcionāli podesti un krāsmaiņu prožektori.

Pēc projekta īstenošanas tiks radītas jaunas iespējas pasākumu organizēšanā Stāķu pamatskolas aktu zālē, paplašināta sabiedrisko aktivitāšu daudzveidība  Stradu pagastā. Nodrošināti labvēlīgi apstākļi interešu izglītības pulciņu un amatiermākslas kolektīvu darbībai laukos. Uzlabots Stradu pagasta kultūras centra un Stāķu pamatskolas aktu zāles tehniskais stāvoklis. Atjaunotā zāle būs funkcionāla un atbildīs mūsdienu estētikas un drošības prasībām.

Projekta koordinatore D. Šķēla

 

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "37741346426" not found (invalid ID)"