Slider

Aktivitātes mācību gada noslēgumā

885b19f590078fb7ac66140c738decd3

Iespēja iepazīties ar aktivitāšu plānu mācību gadu noslēgumam. 

 

 

 

 

 

26.05. plkst. 14.00 – Pedagoģiskās padomes sēde

                 Darba kārtībā:

  1. Skolēnu ikdienas sasniegumi, uzvedības skolā

izvērtējums ( 3 min. klases audzinātāji);

2. Interešu izglītība ( direktore D, Šķēla 5 min.);

3. Papildus mācību pasākumi, pēcpārbaudījumi (direktores v. izglītības jomā E. Obrumāne

3 min.).

 

 

26.05.  – Dziesmu diena Lejasciemā

           (piedalās 5. – 9. klašu koris).

27.05. – Tautisko deju festivāls Cēsīs “Latvju bērni danci veda”(pavadošā persona  - Ligita Lapsa).

29.05. – Diena ārpus klases

30.05. - Sporta diena „Skrējiens vasarā

              ar draudzības ugunskuru un desiņu cepšanu;

              Piedalās visi skolēni, audzinātāji;

              Koordinatore Aina Rubene;

              Ugunskura kūrējs, pieskatītājs – A. Putnis.

31.05. plkst. 9.00 – Mācību gada noslēguma              pasākums

            plkst. 10.00– Audzināšanas stunda,   

            liecību izdošana.

No 01.06. – 10.06.Papildus mācību pasākumi, pēcpārbaudījumi, valsts pārbaudījumi 9. klasei

10.06.plkst. 15.00 – absolventu izlaidums