Slider

Bērnu grāmatu autore – Stāķu pamatskolā

Dzejniece

Š.g.31.oktobrī mūsu skolā viesojās dzejniece Inese Zandere un grāmatu ilustrators Reinis Pētersons. Tikšanās laikā 4. un 5.klases skolēni uzzināja, kā top dzejoļi un ilustrācijas bērnu grāmatām. Ļoti aizraujoša bija vietvārdu iesaiste dzejoļos. Inese Zandere lasīja skolēniem savus jaunākos darbus, kuri vēl nav publicēti. Priekšnesuma laikā uz interaktīvās tāfeles mākslinieks veidoja atbilstošas ilustrācijas.

 

Bērniem ļoti patika šis radošais process. Ilustrāciju dzejolim par ģindeņiem mākslinieks Reinis Pētersons atsūtīja uz e-pastu, lai skolēni to ievietotu savos klases albumos.

Stāķu pamatskolas bibliotekāre

Helēna Kluce