Miķeļdiena
Sēņu čempionāts
Tēvu diena
Zinību diena
Erasmus+ kursi Malagā
previous arrow
next arrow
Slider

Projekta “ComMUSICation” gala produkti

49621042331_f1be2e7d6d_m
49621042331_f1be2e7d6d_m
Mūzika ir ne tikai māksla, bet arī spēcīgs komunikācijas līdzeklis. Nav svarīgi, vai esi bērns, jaunietis vai pieaugušais, mūzika ir daļa no mūsu ikdienas. Mūzika uzlabo prasmes, piemēram, klausīšanās, rakstīšanas, lasīšanas un dziedāšanas. Tā ietekmē cilvēku jūtas, palielina interesi par tēmām, kas nav īpaši interesantas. Mūzika izklaidē, bet ir arī izglītojoša. Tā māca ieklausīties, izprast un pārņemt labo.

Izmantojot folkloras un kultūras mantojuma zināšanas, projekta mērķi bija veicināt starptautiskās attiecības skolēnu un skolotāju vidū, meklēt līdzīgo un atšķirīgo starp mūsu valstīm, uzlabot starptautisko dialogu, mudinot mūsu skolēnus būt atvērtākiem, pilnveidot radošumu un stiprināt sadarbību starp jauniešiem, likt skolēniem apzināties, ka ar darbu viņi var paveikt reālas lietas starptautiskā mērogā. Mums bija iespēja redzēt, salīdzināt un paņemt sev vērtīgāko no Eiropas partneru inovatīvajām mācīšanas un mācīšanās metodēm.

Projekta sākuma daļa bija vērsta uz zināšanu apmaiņu par folkloru un kultūras mantojumu starp Eiropas partneriem. Vēlāk tas koncentrējās uz mūzikas komponēšanu, aranžēšanu, lai sen zināmas dziesmas iegūtu modernāku skanējumu. Projekta partneru sadarbība bija ļoti veiksmīga, tā pārspēja visas sākotnējās cerības, un projekta laikā tika sasniegti visi galvenie mērķi un kopīgi radīti inovatīvi produkti. Skolēni mācījās spēlēt un dziedāt savas valsts tautasdziesmu, ar mūzikas skolotāju palīdzību eksperimentēja, to dziedot  dažādākos stilos, mācīja to dziedāt partneriem, tādējādi bez savas tautasdziesmas apgūstot vēl piecas citas, mācoties vārdus un melodijas. Katra skolas komanda izpildīja dziesmu modernā versijā. Septīto dziesmu visi partneri sacerēja kopā, lai tā būtu projekta dziesma ar tādu pašu nosaukumu kā projekts “ComMUSICation”. Visas dziesmas tika ierakstītas mūzikas studijās.  Uzstāšanās laikā tika filmēti video materiāli un izveidotas filmiņas. Informācija par izvēlētajām dziesmām tika apkopota e-bukletā.

Šeit ir atrodams e-buklets: https://online.fliphtml5.com/xhlpp/ispl/#p=44

Šeit Grieķijas partneri ir iedziedājuši latviešu tautasdziesmu “Maza, maza ābelīte”: https://www.youtube.com/watch?v=iDlnrtpvLDI

Šeit ir apkopoti fragmenti no visām projekta tikšanās reizēm: https://www.youtube.com/watch?v=a8qA69h2jzc

Šeit ir video ar projekta dziesmu: https://www.youtube.com/watch?v=c8njkKhfzXY