Slider

Iesaistāmies konferencē “Skola katram bērnam”

maxresdefault
maxresdefault
Skola katram bērnam ir tāda skola, kurā katrs skolēns, neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura, var justies pieņemts un saprasts, katram tiek piedāvāti izaicinājumi un izvirzīti nozīmīgi mērķi, kas ir augsti un tajā pašā laikā izpildāmi. Tā ir skola, kurā katrs var saņemt sev nepieciešamo atbalstu un tāpēc augt un šos mērķus sasniegt.

Tā ir skola, kuras fokusa centrā ir bērns. Arī mēs vēlamies, lai mūsu skola būtu katram bērnam, tāpēc mācāmies, dalāmies pieredzēs, pilnveidojamies.

16. septembrī 4 mūsu skolas skolotājas -Aiva Aleksandrova, Dace Auzāne, Elija Tiltiņa, Renāte Kozāne piedalījās Skola 2030 profesionālās pilnveides kursu ietvaros rīkotajā konferencē “Skola katram bērnam: iekļaujošas izglītības iespējas un risinājumi izglītības iestādē” Rīgā. Skolotājas dalījās pieredzē , kā diagnosticēt skolēnu spējas un tās attīstīt. Iesaistījās arī dažādās sesijās, kur uzklausīja arī citu Latvijas skolu pedagogu pieredzi tēmā “Dažādības atpazīšana un respektēšana iekļaujošās izglītības iestādes veidošanā”.

Šie profesionālās pilnveides kursi skolas komandai palīdzēs plānot iekļaujošās izglītības aktivitātes, rast atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, saliedēt pedagogus kopējiem uzdevumiem.

 Konferences dalībniece Dace Auzāne, 3. klases audzinātāja