Slider

Mobilitātes Turcijā

WhatsApp Image 2022-10-11 at 10.46.09 AM
WhatsApp Image 2022-10-11 at 10.46.09 AM
Erasmus+ projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” ietvaros no 25.septembra līdz 1.oktobrim Stāķu pamatskolas skolotājas Megija Krista Strautmane un Jolanta Kuprovska kopā ar skolēniem Rinaldu Kokareviču (4.klase), Nikolu Svidricku (4.klase), Valteru Viču (4.klase), Keitu Borenkovu (9.klase), Saniju Krēsliņu (9.klase) piedalījās kursos Turcijā “Drama as a Means of Communication” ( Skolēnu mobilitāte aktivitāšu drāma kā komunikācijas līdzeklis). 

Visas dienas darbojāmies turku teātra meistarklasēs. Vērojot turku stundas un metodes sapratām, ka liels uzsvars tiek likts uz interaktīvo pasauli, skolotājs neko nedemonstrē, bet visu rāda ar video palīdzību. Galvenā metode, kāda tiek pielietota ir spēles, kas sevī ietver koncentrēšanos un emocijas. Tātad ar emociju palīdzību tiek nodota informācija komandas biedram nepielietojot sarunas. Kā arī vērojām spēles, kuras attīsta komandas sajūtu un loģisko domāšanu – tikai komandas darbā var izspēlēt spēli līdz galam.

Jau otrajā dienā mēs izdomājām, ka varam dalīties ar savu pieredzi un metodēm. Aicinājām turku bērnus (40 bērni vienā klasē) uz skolas pagalmu un demonstrējām mūsu aktivitātes un mūsu teātra mākslas stundas. Bērni bija sajūsmā un labprāt piedalījās visās aktivitātēs. Tas lika saprast, ka ļoti svarīga ir komunikācija ar skolotāju.

Liela atšķirība no mūsu stundām – ja mēs teātra izrādes, etīdes spēlējam gandrīz katru teātra mākslas stundu paši, mācoties improvizēt, tad turku bērni šajās stundās vēro teātra izrādi, kuru spēlē 1 vai 2 profesionāli aktieri izvēloties piemērotu izrādi bērnu vecumam un iesaistot bērnus, piemēram, mūsu ciemošanās laikā bija izrāde “Detektīvi”, kur bērni palīdzēja aktierim atrisināt pazudušo lietu mistēriju.

Skaists notikums bija turku dejas apgūšana, tā bija tradicionālā turku kāzu deja. Mūsu bērnu raitais deju solis ļāva ātri apgūt turku deju soli. Varam lepoties, jo deju iemācījāmies pāris minūšu laikā tik labi, ka turki atzina, ka esam gatavi jau koncertam.

Projekta laikā mums radās lieliska iespēja apmeklēt vēl kādu skolu. Skolu, kurā strādā ar talantīgajiem bērniem un apgūstamās jomas bija no visizplatītākajām līdz pat mums tik ļoti neierastajām – galdniecība, kosmosa pasaule, ģeogrāfija un dabas zinātnes. Interesantas mums likās dabas zinātnes nodarbības, kur pie skolas ir iekārtoti aploki trušiem, vistām, zosīm un izveidota siltumnīca, kur bērni audzē melones, garšaugus, tomātus u.c.

Atpūtas mirkļos baudījām turku ēdienus, iepazinām turku tradicionālās garšas un turku tirdziņus.

Atgriežoties mājās jūtamies jaunu zināšanu pilni un daudz motivētāki interesantākai ikdienai mācību ietvaros.

 

Galerija: ŠEIT