Slider

eTwinning projekti Stāķu pamatskolā

lejupielāde2015./2016. mācību gadā tika īstenoti divi starptautiskie eTwinning projekti.
9.klases skolēni sadarbībā ar 8.klases skolēniem no Žygaičių ģimnāzijas Lietuvā turpināja iepriekšējā mācību gadā iesākto projektu „Vesels un laimīgs!”, kā mērķis bija pievērst lielāku vērību veselīgam dzīvesveidam, iesaistoties dažādās interesantās aktivitātēs un pašiem tās organizējot, piemēram nūjojot, braucot ar velosipēdiem, dodoties pārgājienos, orientējoties, spēlējot dažādas spēles, kā arī gatavojot veselīgus ēdienus.


Projekta ietvaros tika noorganizētas divas sadarbības vizītes. 2015.gada pavasarī stāķēnieši “savās mājās” uzņēma Lietuvas skolēnus un skolotājus. Kopīgi, sportojot, dejojot, vārot veselīgo zupu uz ugunskura, raisījās sarunas svešvalodā, radās sajūta, ka ir labi iepazīties un draudzēties.
Neliels ieskats par vizīti Latvijā:
https://issuu.com/ilze5/docs/trip_to_latvia__1_
Savukārt, oktobra sākumā Stāķu pamatskolas 9.klases skolēni, angļu valodas un sporta skolotājas devās uz Žygaičių ģimnāziju, lai turpinātu iesākto sadarbību. Lietuvā stāķēnieši iepazinās ar partnerskolas mācību procesu, devās nelielā ekskursijā pa Žygaičių ciematu, piedalījās lietuviešu tradicionālās dejās un rotaļās. Skolēnus aizrāva dalība daudzveidīgajās sporta aktivitātēs: stafetēs, basketbola soda metienu konkursā un futbola turnīrā. Dienas noslēgumā pasākuma dalībniekus gaidīja gards pārsteigums- Žygaičių ģimnāzijas 8.klases skolēnu vecāku sagatavotie veselīgie lietuviešu ēdieni. Abu valstu skolēnu un skolotāju tikšanās Lietuvā bija sirsnīga, interesanta.
Neliels ieskats par vizīti Lietuvā:
https://www.powtoon.com/online-presentation/bYtqcdXJjzT/?mode=movie#/
7.klases skolēni, ņemot piemēru no 9.klases skolēniem, eTwinning programmā sadarbojās ar skolu no Ruda Slonskas Polijā. Projektā „Labo ziņu žurnāls” dalībnieki meklēja un apkopoja pozitīvu informāciju e – vidē par Poliju un to nosūtīja saviem sadarbības partneriem. Tas bija sarežģīts uzdevums, jo skolēni lasīja rakstus angļu valodā,atlasīja tikai pozitīvo informāciju, izvērtēja, kura ziņa ir svarīgāka un pārveidoja rakstus vienkārši saprotamā valodā.
Otrs projekta uzdevums bija komentēt un ilustrēt Polijas skolēnu atrasto pozitīvo informāciju par Latviju. Interesanti bija tas, ka latviešu skolēni, galvenokārt , bija atraduši pozitīvās ziņas par kultūru, sportu un izklaidi, bet poļu skolēni– par uzņēmējdarbību un politiku, ko stāķēniešiem bija grūti komentēt, tādēļ palīdzība reizēm tika lūgta arī ģimenes locekļiem. Visi materiāli tika apkopoti e – žurnālā.
https://issuu.com/ilze5/docs/prezent__cija1
Paralēli šim darbam, skolēni veidoja nelielu ieskatu Stāķu pamatskolas dzīvē, aprakstot, viņuprāt, jaukākās skolas tradīcijas gan latviešu, gan angļu valodā un tās ilustrējot. Apkopojot visus materiālus, tika izveidots e-žurnāls “Jauki notikumi Stāķu pamatskolā 2015./2016. mācību gadā”, kas ir apskatāms šeit: https://issuu.com/ilze5/docs/tradicijas
Darbs pie eTwinning projektiem tiks turpināts arī 2016./2017. mācību gadā.
Ilze Putne
eTwinning projektu koordinatore