Slider

Mācību gada noslēgums kopā ar Grētu un Justu

P1277230
P1277230
2021./22. mācību gada noslēgums Stāķu pamatskolā izskanēja kopā ar Grētu un Justu. Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros koncertlekcijā “Daudz laimes Latvija!” izstaigājām Latvijas neatkarības dziesmu ceļu no tautasdziesmām līdz mūsdienu muzikālajām kompozīcijām. Skanēja  tautasdziesmas, strēlnieku dziesmas, Atmodas laika dziesmas un arī pavisam nesen komponētās dziesmas.

Repertuārā tika iekļautas R.Paula, I.Kalniņa, Z.Liepiņa un citu komponistu melodijas.

Koncertlekcijas laikā Grēta skolēniem stāstīja par pirmo Latvijas neatkarības laiku, par Dziesmoto revololūciju, un par to, kā mēs šodien godinām savu dzimteni. Skolēniem visvairāk patika iespēja uzdziedāt kopā ar mūziķiem latviešu tautasdziesmas un populāras kompozīcijas.Pēc iedvesmojošās koncertlekcijas Stāku pamatskolas skolēni no mūziķu rokām saņēma Zelta un Sudraba liecības. Tika godināti arī skolēni par labiem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu darbā. Tika nominēti skolēni par atsaucību, iesaistīšanos, izpalīdzību, centību.

Pēdējā skolas diena Stāķu pamatskolā tika saturīgi pavadīta gan atsaucot atmiņā zināmus notikumus un faktus par Latviju, gan iegūstot jaunas zināšanas, gan saņemot pelnītās pateicības par ieguldīto darbu. Iegūtās zināšanas noderēs vēstures, sociālo zinību, mūzikas un citās mācību stundās. 

Tā noslēdzās mācību gads Stāķu pamatskolā kopā ar projektu “Latvijas skolas soma”.

Jaukas un saturīgas vasara brīvdienas!  Uz tikšanos nākamajā mācību gadā!   

Projekta “Latvijas skolas soma” koordinatore Inese Socka

 

Galerija: ŠEIT