Slider

Pirmskolas bērni iegriež burtu un ciparu karuseli skolā

WhatsApp Image 2022-03-15 at 4.51.10 PM (2)
WhatsApp Image 2022-03-15 at 4.51.10 PM (2)
Pa saules apspīdētu celiņu 10. martā,  Stāķu pirmskolas izglītības iestādes ‘’Bizmārīšu” grupas bērni devās uz Stāķu pamatskolas sporta halli, lai iesaistītos sportiski izzinošās aktivitātēs.Pirmskolēnus sagaidīja skolas  4., 5. klases jaunie tiesneši, kuri, kopā ar sporta skolotāju Ainu Rubeni, aicināja mazos draugus uzdevumu  karuselī.

Burtu, ciparu atjautība mijās ar sportiskajām veiklībām un krāsu meklējumiem.   “Bizmārīšu” grupas bērni aizrautīgi iesaistījās tiesnešu sagatavotajās aktivitātēs un tika apbalvoti ar Stāķu pamatskolas medaļām.

Protams, visiem patika spēļu karuselis  un bērnudārza ‘’bizmārītes’’ turpinās iepazīt Stāķu pamatskolu, iesaistoties tematiskās nodarbībās.

Galerija: ŠEIT