Slider

Vaifija skola

VaifijsDažkārt ir ļoti interesanti ieklausīties bērnu sarunās. Es nedomāju ziņkāres māktam noklausīties, bet tieši ieklausīties sarunās, kuru temats līdz galam nav izprasts un tad, šajās savstarpējās diskusijās tiek izteikti argumenti, meklēti pamatojumi un pierādījumi tam vai citam viedoklim. Tas nekas, ka pieaugušie ir tepat blakām, sarunu biedri sev apkārt rada tādu gaisotni, ka netraucē nekas.
Nesen man gadījās būt lieciniecei vienai no šādām aizraujošām sarunām.

Bērni (1. klase) sprieda, kas ir Vaifijs – īsts zēns vai tomēr maskā tērpies cilvēks? Manuprāt mūsdienās ļoti svarīgi ir tas, ka bērni savā starpā kontaktējas – izsaka viedokli, pamato to un prot ieklausīties citu cilvēku domās.
Un tātad, kas tad ir Vaifijs un ko viņš darīja Stāķu pamatskolā? Vaifijs ir zēns no interneta un viņš atbrauca pie mums – Stāķu skolas 1. klases un Stāķu PII vecākās grupas bērniem, lai klātienē pārliecinātos, ka visi bērni ir veiksmīgi absolvējuši Vaifija skoliņu un gatavi ikdienā saskarties un pareizi rīkoties dažādās situācijās, kurās, mēs kā interneta lietotāji, varam būt tīši vai netīši iesaistīti. Kā jau iepriekš minēju, Vaifijs ir zēns, bet ne ar pliku roku ņemams, jo, pirms atzina bērnus par veiksmīgiem savas skolas absolventiem, gribēja dzirdēt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Mums viss izdevās lieliski! Nevarēja būt citādāk, jo bērni taču mācījās! Vienu reizi mēnesī pie mums brauca Gulbenes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre darbā ar bērniem Ingrīda Rubene un sarunājoties ar bērniem, skatoties izglītojošas filmiņas, liekot pašiem domāt un darboties, kopīgiem spēkiem katras nodarbības noslēgumā nonāca pie kāda svarīga atzinuma, kas jāievēro esot interneta pasaulē.
Paldies Stāķu pamatskolas bibliotekārei Helēnai Klucei, ka piedāvāja mums iespēju piedalīties šajā projektā!

Stāķu pamatskolas skolotāja Inese Bodunova