Skolēnu grupas mobilitāte Vācijā
Labi rezultāti vēstures olimpiādē
Gaišais ceļš uz Ziemassvētkiem
Skolēnu grupas
mobilitāte Slovākijā
Gatavojoties Ziemas saulgriežiem
Dabaszinātņu
iepazīšana
previous arrow
next arrow
Slider

Aptauja par skolēnu interesēm

The-6-Benefits-Of-Using-Surveys
The-6-Benefits-Of-Using-Surveys
Viens no Erasmus+ projekta mērķiem ir skolēnu talantu attīstība. Lai noskaidrotu 3.-6.klases skolēnu intereses un viņu vecāku viedokli, skolas vadības un skolotāju grupa izstrādāja aptaujas anketas. Aptaujā tika noskaidrota skolēnu interese par četrām jomām: dabu, tehnoloģijām, tēlotāja mākslu un lietišķo mākslu.

Aptaujā tika apkopotas skolēnu vēlmes, ko viņi gribētu apgūt katrā jomā. Savukārt, no vecāku anketām tika apkopota informācija, kādās aktivitātēs viņi vēlētos redzēt savus bērnus un vai paši vēlētos piedalīties skolas organizētajās darbnīcās.

Aptaujā piedalījās 33 skolēni un 29 vecāki.

Apkopojot informāciju, tika noskaidrots, ka joma “Daba” interesē 26 skolēnus. Visvairāk skolēni gribētu nodarboties ar putnu vērošanu, meža un purvu izpēti un dabas taku veidošanu.

daba
daba

Joma “Lietišķā māksla” interesē 24 skolēnus, kuri visvairāk vēlētos apgūt koka dekoru un koka rotaļlietu izgatavošanu (galvenokārt, zēni), mīksto rotaļlietu izgatavošanu un šūšanu (galvenokārt, meitenes). Gan zēni, gan meitenes vēlas darboties ar mālu.

lietiska_maksla
lietiska_maksla
 

Joma “Tehnoloģijas” interesē 26 skolēnus, kuri visvairāk vēlētos apgūt 3D printēšanu, fotografēšanu un fotoapstrādi, programēšanu un robotiku.

robotika
robotika
 

Joma “Tēlotāja māksla” interesē 21 skolēnu, kuri visvairāk vēlētos apgūt dažādas zīmēšanas tehnikas un stikla apgleznošanu.

telotaj_maksla
telotaj_maksla
 

Vecāku anketās parādījās vēlme, lai bērni piedalītos aktivitātēs un apgūtu dažādas prasmes pēc iespējas vairāk.

Par jomu “Daba”  atbildēja 27 vecāki, kuri vēlas, lai bērni piedalās putnu pētīšanā, dārza dizaina apgūšanā, apkārtējās vides pētīšanā un sakopšanā un dabas taku izveidē.

daba2
daba2
 

Par jomu “Lietišķā māksla” savu viedokli izteica 22 vecāki. Vecāki vēlas, lai bērni apgūtu koka dekoru un koka rotaļlietu izgatavošanu, kokgriešanu, šūšanu un darbotos ar mālu.

lietiska_maksla_2
lietiska_maksla_2
 

Par jomu “Tehnoloģijas” atbildēja 23 vecāki, kuri vēlas, lai bērni apgūtu pilnīgi visu- elektrodrošības pamatus, fotografēšanu un fotoapstrādi, video filmēšanu un videoapstrādi, animāciju, programēšanu, robotiku un 3D printēšanu.

tehnologijas2
tehnologijas2
 

Par jomu “Tēlotāja māksla” savu viedokli izteica 20 vecāki, kuri vēlas, lai bērni iemācītos dažādas zīmēšanas tehnikas, stikla un flīžu apgleznošanu un kolāžu veidošanu.

telotaj_maksla_2
telotaj_maksla_2
 

 

Uz jautājumu “Vai vecāki paši labprāt piedalītos skolas organizētajās darbnīcās, 16 vecāki atbildēja apstiprinoši.