Miķeļdiena
Sēņu čempionāts
Tēvu diena
Zinību diena
Erasmus+ kursi Malagā
previous arrow
next arrow
Slider

Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā

Erasmus-Programme-for-Teachers-1
Erasmus-Programme-for-Teachers-1
Stāķu pamatskolai 2021. gada Erasmus+ konkursā tika apstiprināts akreditēto mobilitāšu projekts skolu izglītības skolēnu un personāla mobilitātei (aktivitāte KA121-SCH), tā realizēšanai piešķirot finansējumu 21724,00 EUR vērtībā.

Iesniedzot akreditāciju, skolā ir izvirzīti trīs galvenie mērķi:

 • mērķtiecīgs alternatīvo metožu pielietojums, integrējot skolēnus ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem vispārizglītojošā skolā;
 • talantu diagnosticēšanas sistēmas izveidošana un padziļinātu mācību kursu organizēšana talantīgiem bērniem
 • latviskās kultūridentitātes saglabāšana, stiprināšana un popularizēšana.

Mērķus ir paredzēts sasniegt turpmāko piecu gadu laikā, īstenojot Erasmus+ 1. pamatdarbības mobilitātes pasākumus.

Erasmus+ programmas mācību mobilitātē var īstenot 3 veidu aktivitātes skolēniem:

 • skolēnu grupas mobilitāti;
 • skolēnu īstermiņa mācību mobilitāti;
 • skolēnu ilgtermiņa mācību mobilitāti

UN

3 veidu aktivitātes personālam (skolotājiem, skolu vadītājiem, kā arī citiem nepedagoģiskiem ekspertiem un skolu izglītības personālam):

 • kursi un apmācības;
 • ēnošana darbā;
 • norīkojumi mācīšanai

UN

citas atbalstāmās aktivitātes:

 • ekspertu uzņemšana;
 • skolotāju uzņemšana praksē;
 • sagatavošanas vizītes.

Projekts “Mācību mobilitātes skolu izglītības sektorā” (Nr.2021-1-LV01-KA121-SCH-000006986) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.