SVARĪGI!

Aktuālā informācija par attālināto mācību procesu Stāķu pamatskolā pieejama www.e-klase.lv 

sadaļā Skolas jaunumi.