Slider

Attālinātās mācīšanās organizēšana

imgd
imgd
No 23. marta skolā uzsāksim mācīties attālināti. Izvērtējot tehnoloģiskās iespējas un digitālās prasmes, par pamata saziņas līdzekļiem esam izvēlējušies saziņu e-klases pastā un telefoniski, t.sk. arī WhatsApp. 4.-9. klases skolēniem atsevišķos priekšmetos saziņa plānota arī Skype. Skype uzinstalēšanas instrukcija nosūtīta e-klases pastā.

Katrai mācību nedēļai tiks plānots skolēnu un skolotāju saziņas grafiks, jo saziņai vajadzīgais laiks, ieviešot grafiku praksē, var mainīties. To publiskosim skolas jaunumu sadaļā e-klasē. Līdz katras dienas plkst. 10.00 skolotāji e-klasē būs ievadījuši instrukciju mācību stundas norisei. Skolēniem jāiepazīstas ar skolotāja norādījumiem un patstāvīgi vai sadarbībā ar vecākiem jāsaplāno savs darbs pie datora. Skolotājs būs norādījis uzdevumu izpildes un iesniegšanas veidu un laiku, tāpēc varat saplānot savu mācību darbu atbilstoši savām iespējām. Ja skolotājs ir norādījis, ka uzdevums jāpilda tiešsaistē, tad skolēnam norādītajā laikā jāatrodas pie savas viedierīces vai datora. Saziņas grafikā paredzētajā laikā skolotāji būs sasniedzami telefoniski, skype, whatsappā, sniegs atbildes arī uz saņemtajiem e-pastiem un īsziņām, sniegs konsultācijas. Ja nav iespējams sazināties ar skolotāju grafikā plānotajā laikā, vienojieties ar klases audzinātāju vai mācību priekšmeta skolotāju individuāli.

Ja ir tehniskas problēmas vai nav saprotams uzdevums, sazinieties ar saviem klasesbiedriem, klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju – kāds noteikti varēs palīdzēt. Iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju vai mācību priekšmetu skolotāju skolā varēs saņemt mācību materiālus arī drukātā veidā. Ja skolēns neattaisnotu iemeslu dēļ 2 dienas vai ilgāk neiesaistās mācību procesā, skolas sociālais pedagogs par to informēs pašvaldības sociālo dienestu.

Neskaidrību gadījumā var sazināties ar klases audzinātāju vai direktori – tel. 26302611, direktores vietnieci izglītības jomā – tel. – 29332719.

Šis process mums visiem – gan skolotājiem, gan skolēniem, gan vecākiem ir izaicinājums, tāpēc būsim saprotoši, iecietīgi. Jautāsim, palīdzēsim, atbalstīsim viens otru. Šajā laikā ir svarīgi būt solidāriem un atbildīgiem.