Salidojuma līnija – svinam 25!

DSCN0702
DSCN0702
“Tik bezbailīgi gadi skrien pret vēju, 

Un rudens kļuvis rāmi nepareizs,

Vien nemainīgi, skolai garām ejot,

Sirds ietrīsas kā pirmoreiz..”

Šie skolas absolventes Lanas Kindzules vārdi atver ielūgumu   uz Stāķu pamatskolas 25 gadu jubilejas salidojuma līniju visiem, kuriem tā sava un tuva.

26. oktobra pēcpusdienā līnija sasaukta, lai skolas absolventi satiktos ar savu bērnības zemi Stāķu pamatskolu, klases biedriem, pateiktos skolotājiem. Viens brīdis kopības, kurā aizraujamies ar skolas gariņa rotaļīgumu, ļaujamies skolas himnas melodijas autora Arņa Miltiņa un meitas Laimas muzikālajam priekšnesumam, uzgavilējam jauniešu tautas deju kolektīva “Zeija” dejotājiem.

Skolas direktore Diāna Škēla skolas līnijai velk paralēles ar laika līniju, akcentējot skolas izaugsmi. “Ja par atskaites punktu ņem iepriekšējo skolas salidojumu pirms pieciem gadiem, tad skola mainījusies, augusi, attīstījusies. Līdzās Gulbenes klavieru klasei, atvērta Gulbenes mākslas skolas grupa, uzsākta iesaistīšanās LOK projektā “Sporto visa klase”, iegūts Veselību veicinošas skolas statuss. Labiekārtota aktu zāle, digitalizēta novadpētniecības ekspozīcija. Mainījušies arī mācību darba akcenti -  blakus zināšanām tiek aktualizētas daudzveidīgas pratības, personības izaugsme. Viss turpinās  - skolas ceļš,  katra cilvēka dzīves ceļš, kā līnijas, kurās ierakstās vērtību nospiedumi. Pateicība visiem, kuri veidojuši, glabājuši Stāķu pamatskolas vērtības.”

Pēc sveicieniem dzimšanas dienā, līnija  nojauc amatu,  laika tiltus un visi  iejūk sarunās, priekā un dejās. 

Paldies par svētku dāvanu – salidojuma līniju, visiem skolas darbiniekiem; mūziķiem Arnim un Laimai Miltiņiem; tehniskajai konsultantei Alisei Dūnei; absolventēm: režisorei Montai Gāganei, jaunajai žurnālistei Aivai Kozlovskai!

Stāķu pamatskolas salidojums