Slider

Stāķu 18.skautu un gaidu vienība

Skauti_gaidas
Skauti_gaidas
2018.gada augustā tika izveidota Stāķu 18. skautu un gaidu vienība. Rudens nometnē Dikļos pirmie mazskauti un guntiņas deva svinīgo solījumu, turpinot tikties katru sestdienu, lai darbotos komandā un izaugtu par krietniem un aktīviem Latvijas pilsoņiem. Skautu kustība māca sadarboties, nepalikt vienaldzīgiem un palīdzēt līdzcilvēkiem, kā arī rūpēties par apkārtējo vidi, darot labus darbus. Līdz šim kopā esam labiekārtojuši Stāķu parku, sadarbībā ar Stāķu PII piedalījušies apkārtnes sakopšanas talkās, kā arī diennakts nometnē tikušies ar skautiem un gaidām no visas Latvijas.

Mazskauti un guntiņas ar prieku apmeklē nodarbības brīvā dabā, kur apgūst izdzīvošanas prasmes dažādos apstākļos, dodas pārgājienos, attīsta saskarsmes un līderības prasmes, paši gatavo ēdienu un mācās patstāvīgi plānot savu laiku.

Prieks par bērniem un jauniešiem, kuri labprāt pavada brīvdienas aktīvi un arvien apgūst ko jaunu. Ikviens interesents tiek laipni gaidīts mūsu pulkā! Vairāk informācijas, sazinoties pa tālruni 26394580.

Aina Rubene,

Stāķu 18. SGV vadītāja